ALPHABETISCH REGISTER 234 R. 189 van Maria 172, Retera, W Reuvekamp Gille, F. H. Reys, Dr. J. H. O. 215 189 27 12 6 Raalte, Dr. E. van Raaphorst, landgoed de Rademaker, Dr. L. A. Raedecker, Joh Rappard, Mr. Ridder van Rechtsgeleerden. Belgische Reclassering, Nationaal Bu reau voor Reggiana, danseres La Dr. E. H. Eug. van Röntgen, Joachim Roos, Adriaan Roos, Drs. J. L. de Rooij van Rooyen, Dr. P. H. Rengers, Helena Renkema, Rensburg, Residentie-Orkest 169, 174, 175 193 167 189 220 93, 95 219 216 108 88 166 210 199 188 203 175 21 160 92 215 129 218 218 96 168 206 14 220 120 167 164 167 94 192 5—8 179 202 218 211 188 HO Reinigingsdienst, Haagse .168 Reinoud, H171 Reisbureaux, directeuren van Franse Remmelts, R Renbaan, de Renen, Lijsbet Pieters 52, 57, 58 vgl. Benudina 120 167, 172 189 Blz. Rhede van der Kloot, Mr. J. JE. van202 Riban de Prouvencogroep" „Lou Ridder, Dr. J Riem Vis. W. C. A. Rietveld L. C. Rinkel, Mr. M. R. Riouwstraat Ritter, Mr. Frédéric Robais, Johanna van Robb, Sir James Robijns, Martinus Roëll, Generaal Roland Holst, A. Rolschaatsenbaan, Neder landse Romondt, Mr. A. A. F. W. 171, 175 .176 .137 31 (nt. 4) Stamhem, Dirk de van RosVrijman, W. A. L. Rosarium, het Rossum, Firma J. van Routon, Clemence Aline Mar- lier de Royen, Jean Francois van Royen, Mr. R. van Rozendaal, W. J. Ruckers Rue, Jacob de la Rueb, Mr. A. S. Rueb, Mej. G. Rukkers, Andries Rukkers, Johannes Ruller, E. v Rust en Vreugd, modelboer derij Rust en Vreugdlaan Blz. Potholt, Jacob 96, 97, 101 Poulus, W. K197 Praamsma, L167 Pridé Deleyabönes Devakula, Prins219 Prillevits, Daniel 96 Prins, Dr. D. H187 Prins, Jan199 Prins Willemplein 162 Protestanten Bond, Ned, 183, 189 P.T.T., Herdenking van ge vallen ambtenaren .179 Pulchri Studio 168, 169 171

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 250