ALPHABETISCH REGISTER 235 School 212 S. 216 64, F. 172 Schneevoigt, Georg Schneiders, G. F. 213 218 Schouman, schilder Schouman, Hans Schouwburg, Kon. Schouwweg Schrofer, W. Schulinck, S.J., H. J. G. Schuricht, Carl Schweitzer, Lodewijk Schwencke, Johan Seba, Albert Sena, Dr. Sinaer I Seyss Inquart Sickinghe, Jhr. Ir. P. O. R 196 35 16, 36 180 69 74 216 218 en 213 Wilhel- aan de Laan, gedenk- voor Joodse leerlin- de O. Mulo 183 165 168 Schop, Johan 82 (nt. 1) .135 176 173, 175 6 167 188 207 171 168 135 66 20 Biz. Scholen 172, 175, 191 Scholieren. Belgische 202 Scholten, Commissaris gene raal Biz. Rusthuis, Haags Hervormd 183 Ruysch, Nicolaas 127, 129 Ruyter, Jan123 Rijksgebouwendienst, gedenk steen voor gevallen perso neel van de173 Rijksinkoopbureau, gedenk plaat voor gevallen mede werkers van het Rijn, Willem Jansz. van 68, Rijn van Alkemade, Mr. M. A. van Rijnland Rijswijk Sala, S. J177 Salomon, Mej203 Sanatorium. Haags Nood .191 Schade en Oldenkott, Firma 210 Schaepman, Dr180 Schaken, Tournooi wereld kampioenschap Scheen, P. A. Scheffer, G. A. Schellevis, Alex Schenkwatering Schenkweg Schepp, C. L. Scheurleer, Dr. D. F. i Scheurleer, G. J Scheveningse Bosjes Schild, D. Schildersgenootschap de Confrérie Pictura 132, 143 Schip van Antwerpen, krui denierszaak 70 Schlingemann, Mr. C. W. 193 .193 188 .200 .166 .204 174, 184 36, 37 25 199 86, 87 214 18 189 School, mina School plaat gen van de O. Mulo 200 School voor Maatschappelijk werk, Katholieke School, Montessori School, Prinses Juliana 200 School, Ver. U.A. Coöp. Modevak 198 School Waalsdorperweg, de Vrije School Wassenaar- Hoffmanschool Schoolkinderen Schoonenberg, B. H. School, Golf School, Dr. H. Pierson voor Buitengewoon Lager Onderwijs .219 School voor Kappers Kapsters, Vak Koningin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 251