J. W. ALPHABETISCH REGISTER 236 120 200 d. Saksen Weimar Sorghvliet, landgoed Sparnay, Dr. K. F. 165 166 179 187 78 18, 30 215 121, 123 70 186 201 217 201 213 92 .202 Santen”.217 192 166 219 163 168, 173 174 211 209 Biz. 215 29 86 (nt. 7) 13, 22 .109 Staatsspoor Staden, Pieter van SimonsMees, Mevr J. Sinclair, Sir Archibald Sirtema van Grovestins, An na Maria Skutezky, verzameling .145 -.201 173 189 159 Slotemaker, Mr. J. H. C. Slotemaker, Mr. L. H. Sluis, H. J Sluysken, Catharina Slijpmolen 47 (nt. 1) Smit, J Smit, Ds. M. N. W. Snel, G Soest, Louis van Soetan Hidyath, A. D. Sondag, Jacomina Sontag, Johan Wilhelm Biz. Stadhuis, Nieuwe 163, 176 Stadsspel „Wij bouwen aan een Nieuw Nederland" Staking, bakkers Stassart, Prefect De Statenkwartier Steenbergen, Paul Steenlach, Johanna Catharina 120, 129 194 104 204 157, (nt. 40) Sophia Prinses van Oranje Nassau Groothertogin van - - 165 198 181 Spiegel, Raadpensionaris van de Spierdijk, Jan Spinny, Guilleaume Jean Jo seph de 158 (nt. 44) Spitzen, Minister219 Spoorwegpersoneel, gedenk plaat voor omgekomen 208 Sprenckels, Hendrichje Spui Staal, Catharina Wilhelmina van der120, 132 Staal, Claudius van der .132 Staal, Dirk Cornells van der 120, 130, 133 Staats Evers, Mr. Steenstraaten, H. A. van Steevens, monsieur Steffelaar, Ir. J. M. Steinhausen, danseres La 160 (nt. Steinmann, E. 143 (nt. 10) Stichting Holland Festival 185 Stichting, Jacob Maris 201 Stichting, Johan Wagenaar 195 Stichting voor Maatschappe lijk werk Stichting „Mejuffrouw Mr. Hoetinkfonds" Stichting", Rient van 1 Stigchel, Fa. B. G. v. Stigter, Jaap Stikker, Minister Stoffels, A. C. M. A. Stols, A. A. M. Stout, J Stöver, B. E. Studenten, buitenlandse Studenten, Zuid-Afrikaanse 207 Sutherland, Max22 Swaap, Sam 202. 210 Sweelinck82 Swerin, Mademoiselle de .154 Stijkelgroep, leden van de 186, 192 Sijl, Willem Cornelisz van 62 Sijthoff, Johannes 130 Sijthoff, Lambertus .132

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 252