JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING „DIE HAGHE’’ OVER 1947 Wanneer wij een terugblik werpen op het leven van onze Vereniging gedurende 1947, dan geeft het beeld, dat wij te aanschouwen krijgen eensdeels reden tot be- vredenheid. biet gebruikelijke aantal lezingen en excur sies werd gehouden. Deze zijn voor het merendeel ge slaagd. De belangstelling van de zijde der leden was bevredigend. Hoewel de kopy reeds in de zomer van het afgelopen jaar gereed lag, was het niet mogelijk het jaarboek nog in 1947 te doen verschijnen, wegens gebrek aan medewerking van de drukkerij. Het is jammer, dat het zo gelopen is, maar met enige maanden geduld- oefening zal het leed geleden zijn. Wat echter anderdeels bepaald teleurstellend is, dat is het geringe resultaat, het welk bereikt is met de groots opgezette propaganda-actie, welke ten doel had om het ledental belangrijk op te voeren. Er waren twee brieven samengesteld, verlucht met een afbeelding van een plat tegrond van Den Haag van ongeveer 1750. Van de ene, welke de aandacht vestigde op het doel en het werken van de Vereniging en een opwekking om als lid toe te treden bevatte, werden 980 exemplaren verzonden. Hier op meldden zich slechts 35 personen voor het lidmaat schap aan, van wie 7 het lidmaatschap wensten te zien ingaan met 1948. De tweede brief was gericht tot de leraren in de geschiedenis. Hierin werd verzocht mede te werken aan het opwekken van de belangstelling van de schooljeugd voor de plaatselijke geschiedenis. Het 16

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 257