RAKETTEN OVER DEN HAAG 15 de het precies in de juiste koers verdween, hetgeen voor vuurcontröle van belang was. Vanzelfsprekend was niet mogelijk op deze wijze vast te stellen of en zo ja waar, de V2’s in Engeland terecht kwamen. Hiervoor waren de Duitsers geheel aangewezen op de radioseinen van hun geheime agenten en aanvullende lucht- verkenning. 4. V2-VUUC versterkt. Deze gegevens zijn voldoen de om een indruk te krijgen van het werk van het „Son derkommando”, dat een week na het einde van de slag om het Arnhemse bruggenhoofd, op de ochtend van 3 October, naar Den Haag terugkeerde. De geëvacueer de bewoners van Wassenaar hadden intussen vergunning gekregen, hun huizen weer te betrekken. De eerste raketten werden niet op een oude startplaats gelanceerd. Twee nieuwe bases waren voorbereid en wel ten Zuiden van Den Haag. Dit was de eerste aan wijzing, dat de rakettroep een groter gebruik ging maken van de mogelijkheden, waartoe het mobiele karakter van de uitrusting hem in staat stelde en die geallieerde tegen maatregelen dienden te beletten. Voor het startgebied ten Zuiden van Den Haag was omstreeks half September een uitgestrekt complex van hoog-opgaand loofhout te Loosduinen verkend. Het lag aan beide zijden van de Monsterseweg, de straatweg van Den Haag naar Hoek van Holland, en omvatte het grote landgoed Ockenburch en het krankzinnigengesticht Bloemendaal. In de omgeving lagen het kleine landgoed Madestein en enige villa's, welker gronden eveneens geschik werden geacht. Om 9 uur in de ochtend van 3 October reed de truck met de eerste V2 door het toegangshek Ockenburch binnen en elf uur 's avonds werd het projectiel gelan ceerd, na drie kwartier gevolgd door een tweede, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 25