„DIE HAGHE'' OVER 1947 247 Verdere werkzaamheden Die Haghe heeft het initiatief genomen tot de inrich ting van een historische tentoonstelling, naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van Den Haag, dat in 1948 zal worden herdacht. Het Gemeentebestuur heeft zich bereid verklaard voor dat doel de benedenzalen van het Gemeente-Museum van 1 Augustus30 September 1948 af te staan. Het bestuur van Die Haghe benoemde een regelingscommissie, bestaande uit: Dr. W. Moll, voorzitter; Dr. L. Brummel, Jhr. Dr. D. P. M. Gras- winckel, Dr. H. E. van Gelder, Mevr. V. C. Hefting, bezichtiging plaats van de Grote Kerk, onder leiding van onze voorzitter Dr. W. Moll, gevolgd door de Gevan genpoort, waar de concierge voor toelichting zorgde. Ook nu weer was de opkomst van de leden groot. Op Zaterdag 27 September begaf een grote schare Die Haghe-leden zich naar Delft, om aldaar het geres taureerde Prinsenhof te bezichtigen. Ons medelid Prof. N. Lansdorp, die zich daartoe welwillend bereid had verklaard, hield een uitvoerige inleiding, waarna hij het gezelschap door het gebouwen-complex rondleidde. Het was en zeer geslaagde excursie. Tot besluit van dit jaar werd op Zaterdag 8 November een bezoek gebracht aan het Vredespaleis. De bibliothe caris Dr. Jacob ter Meulen was zo vriendelijk in een uit voerige rede de wordingsgeschiedenis en het doel van het gebouw en zijn instellingen te schetsen. Hierop volg de een rondleiding door het gebouw onder aanvoering van een gids. Tenslotte vertelde Dr. ter Meulen het een en ander over de aard en de samenstelling van de biblio theek en bezichtigde het omvangrijke gezelschap in de kamer van de bibliothecaris de vermaarde Grotius- collectie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 263