„DIE HAGHE" OVER 1947 249 de medewerking Die Haghe een Wij willen dit verslag besluiten met wederom een be roep te doen op de leden om mede te werken aan de werving van nieuwe leden. Wanneer het ledental niet weer de oude stand bereikt, zal het op de duur onmoge lijk blijken, de vereiste werkzaamheden onverkort te blij ven verrichten. Laten wij dan hopen, dat door en met de belangstelling en de medewerking van de leden het jubileumjaar 1948 voor Die Haghe een bijzonder gunstig jaar moge worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 265