JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING „DIE HAGHE" OVER 1948 1948 was een jaar van herdenkingen. Voor den Haag en ook voor „Die Haghe” was de herdenking van het 700-jarig bestaan van 's Gravenhage een hoogtepunt. Onze Vereniging had het initiatief genomen tot het organiseren van een historische tentoonstelling, die door een door het bestuur benoemde commissie werd voor bereid. De tentoonstelling, die onder de auspiciën van het Haagse Jubileum-Comité in het Gemeente-museum werd gehouden, heeft zeer veel belangstelling onder vonden en heeft op smaakvolle en instructieve wijze de zeven eeuwen geschiedenis van 's Gravenhage ge ïllustreerd. De expositie, die van 30 Juli tot 26 September voor het publiek toegankelijk was, werd 29 Juli namens de burgemeester geopend door wethouder Ir. J. M. Feber, nadat de voorzitter van „Die Haghe” dr. W. Moll een historische inleiding had gehouden en de wijze, waar op de tentoonstelling was tot stand gekomen en ingericht had toegelicht. H. M. Koningin Wilhelmina vereerde de expositie met een bezoek. Een flink aantal rondleidin gen, de eerste voor de leden van „Die Haghe”, werd georganiseerd. Nagenoeg 15.000 bezoekers hebben de tentoonstelling bezichtigd. Op de vergadering van 26 November, waarmede de tentoonstellingscommissie haar werkzaamheden beëindigde, werd namens het be stuur van „Die Haghe” de grote bronzen herinnerings-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 266