„DIE HAGHE” OVER 1948 251 medaille van de Vereniging uitgereikt aan de dames van der Haer, Hefting, Mulder en Post en aan de Heren van Ittersum en Schuurman, die zich allen zeer veel moeite hadden gegeven voor het welslagen van de ten toonstelling. De, helaas wat laat verschenen, gedrukte catalogus „Zeven eeuwen den Haag” zal de herinnering aan deze tentoonstelling vasthouden. Een andere onderneming, waartoe „Die Haghe” het initiatief nam, maar die door anderen werd uitgevoerd, is het plan om in de z.g. „Vierschaar” in het oude stad huis gedenkramen aan te brengen, die de geschiedenis van 's Gravenhage symbolisch zullen illustreren, welke ramen zullen worden vervaardigd door de Haagse glas schilder Pieter A. H. Hofman. De aanbieding van dit geschenk in spe (de ontwerp-tekeningen waren ter plaatse aanwezig!) had 31 Juli plaats. Van H.M. Koningin (nu Prinses) Wilhelmina werd bericht ontvangen, dat zij na Haar troonsafstand het beter acht niet meer als Beschermvrouwe van de Ver eniging te worden beschouwd. Het Haar vervolgens aangeboden erelidmaatschap heeft Zij wel willen aan vaarden, terwijl het H.M. Koningin Juliana behaagde zich de benoeming tot Beschermvrouwe te laten wel gevallen. Bij Koninklijk Besluit van 18 November 1948 No. 20 werd goedgekeurd, dat de Vereniging wederom werd aangegaan voor de tijd van 29 jaar, derhalve eindigende 14 December 1977. Leden. Het ledenaantal steeg in 1948 van 343 tot 371. Een verblijdende vermeerdering dus, die echter niet geheel beantwoordt aan de in de laatste jaren gemaakte pro-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 267