90,20 45,— 158,20 221,40 222,82 97,— „DIE HAGHE” OVER 1948 253 obligaties f 4.188,71 f 4.188,71 11,44 GELDMIDDELEN. Rekening over 194 8. Ontvangsten Contributies 1947 Contributies 1948 Rente Spaarbank en Gemeentelijk subsidie Verkoop van Jaarboeken Verlies over 1948 f 2.457,15 251,50 120,— 11,— 600,— Uitgaven: Jaarboek 1946/47 Lezingen Zaalhuur Excursies Bezoldiging protocoibewerking Ziektewet en Ziekenfondsbesluit Vereveningsheffing enz Bijdragen aan andere Veren Administratiekosten Druk- en stencilwerk Diversen Terugbetaling teveel ingeh. loonbel. en geschriften f 17,50 2.447,30 114.46 800,— 712,45 Geschriften. Het jaarboek over 1946 en 1947 (titelblad en omslag vermelden slechts het jaartal 1947) door de drukkerij Trio gedrukt, zag in 1948 het licht. Voorts is de copie voor het volgende jaarboek, dat voor de jaren 1948 en 1949 zal gelden, reeds goeddeels verzameld, zodat de verschijning in 1949 wordt tegemoet gezien.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 269