JAARVERSLAG VAN DE VERENIGING 254 Lezingen en excursies, Prof. Dr. J. G. van Gelder opende de rij lezingen in 1949 met een in het kader van de Haagse Kunst- maand gehouden voordracht met lichtbeelden over de schilders van de Oranje-zaal in het Huis ten Bosch. 24 Maart sprak na afloop van de algemene vergadering Dr. Hoek over: De geheimzinnige afkomst van Jhr. Hendrick Goudt, plaatsnijder (15831648). 21 April sprak Mr. A» A. J. Rijksen over de Goudse glazen, wel ke lezing met fraaie gekleurde lichtbeelden werd ge ïllustreerd en op 24 April werd gevolgd door een excur sie naar Gouda, waar de kerkramen in de St. Janskerk bewonderd werden en een bezoek werd gebracht aan het nieuw ingerichte museum in het „Catharina-gast- huis” en het Pijpenmuseum, waar de Heer G. C. Hel- bers het gezelschap voorlichtte. 12 Juni werd een excur sie gemaakt naar het paleis van wijlen Koningin Emma op het Lange Voorhout en het Kabinet van de Koningin op de Korte Vijverberg. Zoals reeds vermeld werden de leden op 3 Augustus ontvangen op de tentoonstelling „Zeven eeuwen Den Haag” en op 21 Augustus werd een gezamenlijk bezoek gebracht aan de nationale historische tentoonstelling in het Prinsenhof te Delft, waar de Heer Mr. L. F. Wijsenbeek het gezelschap rondleidde. Na afloop van de algemene vergadering van 21 November onthaalde de Heer Herman Cohn de leden van „Die Haghe” op zijn kleurrijke lichtbeelden, waarbij o.a. de intocht van Koningin Juliana in Den Haag en de opening van de Staten-Generaal in beeld gebracht werden. Alles samen dus een rijk én gevarieerd programma en gelukkig kan gezegd worden, dat zowel voor de lezingen als de excur sies voldoende belangstelling onder de leden bestond. Toch is voor een stad van 500.000 inwoners een bezoek

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 270