„DIE HAGHE" OVER 1948 255 Verdere werkzaamheden. Door de voorzitter is een tweede Historische Wande ling in 1948 gereed gemaakt en bij de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken ingeleverd. Zij voert van het Korte Voorhout over het Lange Voorhout, Kneuter dijk, Plaats en Lange Vijverberg naar het Toumooi- veld. De wandeling is sindsdien in druk verschenen en verspreid. Door mejuffrouw ten Klooster zijn in 1948 vier delen met notariële protocollen geklapperd, te weten Nos. 485, 645, 710 en 848, terwijl twee delen, nl. nos. 493 en 628 in bewerking zijn. Hiervoor werden ongeveer 4000 fiches geschreven en gecollationneerd. Bovendien wer den nog 3200 fiches van het vorige jaar in de lexico grafische ordening ingevoegd, terwijl ongeveer 1000 fiches, die reeds aanwezig waren, werden aangevuld. Tenslotte verdient nog vermelding, dat een plan om in de zomermaanden historische gebouwen van ’s Gra- venhage voor het publiek open te stellen niet tot uitvoe ring kon komen. van ongeveer 50 personen (dus ongeveer 1 van elke 10.000 Hagenaars, zoals gewoonlijk op onze lezingen aanwezig is, niet overweldigend. Laten zij, die van onze voordrachten en excursies genoten, anderen opwekken lid van ,,Die Haghe" te worden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 271