NAAMLIJST DER LEDEN 258 Faber, P., Stalpertstraat 61. Fehrmann, C. N„ Frans Walkate-Archief, Nutsspaarbank, Kampen. Feith, Jhr. Mr. H. O., Adelheidstraat 13. Fockema Andrea:, Mr. S. J., Jacob Hopstraat 6. Calkoen, A. Baron, Surinamestraat 45. Calkoen, Jhr. Mr. Dr. Th. W. C., Burnierstraat 31. Campo genaamd Camp, Mr. F. del, v. Kijfhoeklaan 6. Campo Hartman, W. F. del, Ned. Ind. Escompto-Mij., Batavia, Indonesië. Cannegieter, Mej. T., Laan van Meerdervoort 93. Casimir, Prof. R., Groen van Prinstererlaan 35, Voorburg. Cate Hoedemaker, L. ten, Zeestraat 44. Cauwenbergh, E. van, Mgr. Ladeuzeplein, Leuven. Claringbould, Mr. J. E., v. d. Spiegelstraat 12. Clercq, S. de, Emantsstraat 29. Cleyndert Azn., H., Willem de Zwijgerlaan 32. Cloppenburg, A., Stoeplaan 11, Wassenaar. Cohn, H., Vleerstraat 62. Collot d’Escury, Ir. H. A. A. Baron, Mauvestraat 57. Cosquino de Bussy, Ir. M. Ie, Hoge Nieuwstraat 40 I. Damesleesmuseum, Koninginnegracht 12b. Daniels, Mr. F., Alex. Gogelweg 26. Decker, J. A. M. de, Groot Hertoginnelaan 34. Diepen, Mej. H. J. J. M. van, Handellaan 35, Naarden. Does, Jhr. Mr. G. W. van der, van Montfoortlaan 11. Donner, Mr. Dr. J„ Statenlaan 110. Dooren, N. van, Kranenburgweg 5. Doorn, Jhr. Mr. E. C. U. van, van Alkemadelaan 572. Drees, Dr. W., Beeklaan 502. Driel, A. van, Bezuidenhout Til Drop, Mej. F., Spreeuwenlaan 26. Dubbeldam, Jac., Appelstraat 38. Dijk, Prof. Dr. K., van Eeghenstraat 78, Amsterdam. Dijk, Dr. J. J. C. van, van Dorpstraat 6. Dijkhoffz, M., Plaats 27 Dyserinck, Mr. C„ Lindestraat 20. Ede van der Pals, H. Ch. E. van, Nieboerweg 206. Elshout, G. A„ Stationsweg 129 A. Eist, P. H. van der, Vlierboomstraat 371. Engervan Eek, Mevrouw de Wed. Mr. E. F., Hogevveg 2.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 274