to ii Mill B®s ■HH SI®siW®g ^^^X?SSi-:-^pS^g- 3~S=S=Sg^5“^SS^«?^®

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 283