18 RAKETTEN OVER DEN HAAG l I i waarvan er vijf binnen gezichts- October 83 raketten, afstand mislukten. Niet alleen deze explosies maakten de omgeving van de startplaatsen onveilig. In de tweede helft van October begonnen langzaam in kracht en frequentie toenemende aanvallen van geallieerde vliegtuigen. Om 8.15 in de ochtend van 18 October volgde reeds een aanval op Ockenburch en Bloemendaal. Zes jachtbommenwerpers doken uit de laaghangende wolken en wierpen hun bom men, terwijl bij een der startplaatsen juist een raket op de auto lag. Meestal leden de Duitsers bij dergelijke aanvallen geen verliezen, doch Nederlandse burgers werden herhaaldelijk het slachtoffer van de scherven en het geschiet met de boordwapens der snelle „Spit fires”. Wij komen hierop nog uitvoerig terug. 5. Raketten op Den Haag. Gedurende de maanden van de tragische laatste oorlogswinter duurde de V2- activiteit in Den Haag en omgeving ononderbroken voort. Duindigt, waar de zandgrond bijzonder stevig was, bleef als voornaamste startplaats gehandhaafd en voort durend waren daar twee afzonderlijke afvuurpunten tegelijk in gebruik. Een paar exemplaren begonnen op de Kerkhoflaan in de Scheveningse Bosjes, op Zorg vliet en later in de Willem de Zwijgerlaan in het Staten kwartier hun korte reis naar de Britse hoofdstad, doch dit lanceren midden in het Haagse stadsgebied geschied de slechts bij uitzondering. Niettemin leed de Residentie voortdurend onder de druk van het angstwekkende wapen, waarvan men nimmer wist of het niet ontijdig en op de meest onverwachte plaatsen zou neerstorten. Nieuwjaarsdag bracht Den Haag de ernstigste V2- explosie, die de zwaar getroffen stad nog had gekend. De angstige bewoners hadden reeds verscheidene raket ten zien verongelukken, doch de meeste waren gevallen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 28