RAKETTEN OVER DEN HAAG 19 in het geëvacueerde ,,Vesting”-gebied. Zij konden daar wel aanzienlijke materiële schade veroorzaken, doch geen slachtoffers maken. Vijf minuten voor het middernachtelijke uur van de Oudejaarsavond lanceerde het „Sonderkommando” op Duindigt een raket, in de lugubere hoop, dat dit exem plaar precies bij de intrede van het nieuwe jaar in Lon den zou exploderen. Deze verwachting ging niet in ver vulling. De V2 koerste weliswaar precies in de richting van de Britse hoofdstad, doch bracht het niet verder dan 2500 meter, tot de door de bewoners ontruimde Van Voorschotenlaan bij de Waalsdorperweg. Een waarlijk rampzalige uitwerking had evenwel de later op de Nieuwjaarsdag, des middags om 5.17 uur, op Ockenburch gelanceerde raket, die midden in een dicht-lbevolkte wijk terecht kwam. Enkele tientallen meters had het projectiel zich van de richttafel in het bos verheven, toen het plots zwenkte. Honderden men sen zagen met bonzend hart hoe de reusachtige raket „zigzag „als een dronken man” en onder felle vuurver- schijnselen in de richting van Den Haag waggelde, 160 graden uit de koers. Laag daverde de V2 over twee begraafplaatsen en toen boorde zij zich in een blok huizen aan de Indigostraat, hoek Kamperfoeliestraat, op een afstand van ruim 3600 meter van het startpunt. De catastrophe was een feit. Acht en dertig mensen, onder wie verscheidene voorbijgangers, lagen dood onder de ruïnes van twee en dertig huizen. Artsen en verpleegsters, die zeer snel ter plaatse waren om de gewonden eerste hulp te verlenen, konden pas met hun werk beginnen, toen Duitse soldaten de wijd en zijd verspreide over blijfselen van de raket hadden geborgen. Volgens een bericht in het illegale „Parool" hebben de Duitse burgerlijke autoriteiten enkele dagen na deze

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 29