RAKETTEN OVER DEN HAAG 21 normaal beeld, van luchtmaar- van het Britse mislukte raket diepe wonden slaan. Om 8.17 in de mor gen van de 25ste explodeerde een op Duindigt afgevuur de V2 in de Archipelwijk, hoek RiouwstraatBonistraat. Vijf huizen werden geheel vernield, veertig woningen in de omtrek moesten worden ontruimd. Uit de ruïnes werden tien doden, twintig zwaar en een en twintig licht gewonden geborgen. 6. Britse luchtaanvallen. Zeven maanden lang, van af het ogenblik dat de eerste V2’s bij Den Haag werden afgevuurd tot de val van de laatste raket op Engels grondgebied, heeft de Britse luchtmacht gepoogd de start- en montageplaatsen, de verbindingslijnen en de door de „Sonderkommandos” bezette gebouwen te ver nietigen. Deze aanvallen werden met grote hardnekkig heid voortgezet, ook toen al lang gebleken was, dat het resultaat vrijwel nihil bleef. Men kan dan ook ge voeglijk concluderen, dat deze activiteit werd gehand haafd om de Londense bevolking te tonen, dat er ten minste iets werd gedaan om de raketten te stuiten. Im mers, nóch afweergeschut, noch jachtvliegtuigen hadden enige kans deze super-snelle projectielen in de lucht te bestrijden. De enige mogelijkheid was dus te pogen, de gevreesde V2’s op Nederlandse bodem te vernielen vóór zij konden worden afgevuurd. Tengevolge van het uiterst mobiele karakter van de „Sonderkommandos” waren de verliezen aan Duitse kant bijzonder gering. Vergelijkt men nauwkeurige lijs ten van de luchtaanvallen met de statistische overzichten van de gelanceerde raketten, dan blijkt, dat de geallieerde reactie nauwelijks enig effect op de Duitse actie had. Op dagen van en volgend op bijzonder felle bedrijvigheid van de R.A.F. vertoont de V2-tabel een De aanvallen werden onder leiding schalk Sir Roderic M. Hill, commandant

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 32