RAKETTEN OVER DEN HAAG 23 Tengevolge hiervan vielen alle bommen te ver naar het Oosten met als enig resultaat, dat vijftig huizen in puin werden geworpen en vier en zestig burgers de dood vonden. Intussen concentreerden machines der 84ste groep van de 2de tactische luchtmacht, geleid door vice- luchtmaarschalk Edmund C. Hudleston, zich op de aan- voer-spoorlijn Hengelo^Deventer—Apeldoorn—Utrecht- Leiden. Ook zij slaagden er niet in, de raketten te stuiten. Na een tijdelijke inzinking gedurende het slechte vlieg weer in de weken voor en na de jaarwisseling en de terzelfder tijd woedende verbitterde strijd in de Arden nen, bereikte de luchtactiviteit in Februari een aanzien lijk grotere omvang dan ooit tevoren. Telkens hoorde de angstige Haagse bevolking urenlang uit de richting van het Bos en de andere centra van de V2 het geluid van inslaande bommen en het geratel van de boordka- nonnen. Niettemin kwamen in twee weken tijds bijna 150 raketten op Britse bodem terecht en de curve op de dodenlijst sprong omhoog. Overduidelijk bleek nu, dat de bomaanvallen en beschietingen van de kleine for maties „Spitfires” het V-wapen niet tot zwijgen hadden kunnen brengen. Onder de indruk van de steeds stijgen de verliezen en de voortdurend toenemende schade in Londen kreeg de 2de tactische luchtmacht van luchtmaar schalk Sir Arthur Coningham opdracht tot krachtiger maatregelen over te gaan1) Nog steeds werden op Duindigt de raketten afgevuurd en indien deze belang rijke basis niet zou zijn uitgeschakeld kon, zo meende men, van een doeltreffende bestrijding van de V2 geen sprake zijn. Op de ochtend van Zaterdag 3 Maart werd 1) Luchtmaarschalk Coningham bevond zich 30 Januari 1948 aan boord van een passagiersvliegtuig tussen Bermuda en de Azoren, dat niet op de plaats van bestemming aankwam en waarvan sinds dien nimmer iets is gehoord.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 34