RAKETTEN OVER DEN HAAG 24 zuidenhout-kwartier met een stoffen bedekt2). De Haagse brandweer, was een twee- met een beman- 2) De "Mitchell" middelzware bommenwerper motorige machine van Amerikaans type ("B-25”) ning van vijf. derhalve voor het eerst afstand gedaan van de tactiek van de aanval op afzonderlijke kleine objecten „pin point bombing” en gingen de machines van de R.A.F. over tot een oppervlaktebombardement, dat ten doel had alles binnen een nauwkeurig bepaalde ruimte te vernielen. De gevolgen waren catastrophaal, evenwel niet voor het V-wapen, doch voor de Haagse bevolking, die het slachtoffer werd van een bijzonder slecht gerich te aanval, waarbij alle bommen ver buiten het doelgebied terecht kwamen en dood en verwoesting in een dicht bevolkte stadswijk veroorzaakten. Er is over het tragische bombardement van 3 Maart voor Den Haag de somberste dag gedurende de vijf oorlogsjaren, de meest rampzalige in haar eeuwenoude geschiedenis veel geschreven en nog meer gezegd. Allerlei theorieën zijn geopperd, doch nog nimmer is een poging gedaan de gang van zaken te reconstrueren. Toch ligt de verklaring voor de hand. Het doel van de 56 ,,Mitchell”-bommenwerpers vorm de Duindigt, de voornaamste startplaats van de V2, met de daarbij gelegen commandopost opMarlot en de Weste lijke rand van het Haagse Bos, waar steeds veel materieel stond opgesteld. Tengevolge van een fout bij de naviga tie lieten de eerste vliegtuigen hun bommenlast niet ten Noord-Westen, doch ten Zuid-Oosten van het Haagse Bos vallen, een afwijking van 2500 meter. De andere toestellen volgden het voorbeeld van de leidende ma chines en zodoende werd in korte tijd het gehele Be regen van staal en spring- versterkt met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 35