25 RAKETTEN OVER DEN HAAG drie en dertig spuiten uit andere plaatsen, deed die middag en avond wanhopige pogingen, de fel om zich heen grijpende zee van vlammen in te perken. Aan de nachtelijke hemel, hoog boven de rode gloed en de zwarte rook, stegen vurige raketten op, die op Duindigt en elders werden gelanceerd alsof de Duitsers te kennen wilden geven, dat de R.A.F. andermaal het V-wapen had gemist. Een dezer projectielen stortte om 2.15 uur als een vallende meteoor op de Vlietstraat bij de Schenk- weg, aan de rand van het geteisterde Bezuidenhout. Het explodeerde temidden van een groep blussers, van wie er acht op slag gedood werden. In de loop van Zondag gelukte het, de vuurhaarden overal meester te worden. Inmiddels waren evenwel 3315 huizen tot de grond toe afgebrand, in hoofdzaak tussen de Theresiastraat en de Juliana van Stolberglaan en in de omgeving van het Korte Voorhout, waar tal van gebouwen verloren gingen, die een integrerend bestanddeel van het Haagse stadsbeeld uitmaakten. Zwaar beschadigd werden 1217 huizen. On geveer twaalf duizend mensen hadden hun woning en al hun bezittingen verloren. Voorzover later kon worden vastgesteld, werden 486 burgers bij het bombardement gedood. De foto’s, die de Engelse vliegtuigen van de aanval terugbrachten, onthulden de verbijsterende vergissing. Intussen hadden ook de illegaliteit met haar zenders en de Duitse propagandadiensten het nieuws verspreid. De Engelse regering bood haar verontschuldigingen aan en zegde een nauwgezet onderzoek toe, waarvan het resul taat evenwel nooit openbaar is gemaakt. Zodoende was de startplaats, waarvoor het bomtapijt was bestemd geweest, nog steeds voor gebruik geschikt. De Duitsers hadden echter maar enkele dagen uitstel

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 36