RAKETTEN OVER DEN HAAG 26 de de en gekregen. Opnieuw naderden formaties Britse bommen werpers de Residentie. Thans vlogen zij feilloos naar het doel en slechts enkele minuten later, terwijl de lichte Flak als razend van twee kanten schoot, ploegde de ene rij bommen na de andere de grond van het uitgestrekte terrein om. Weldra ging de startplaats schuil achter wolken van stof en rook. De aanval was even krachtig als afdoende. De Duitsers zagen in, dat hier niets meer kon worden hersteld. Zij vertrokken direct en géén raket is sindsdien meer op Duindigt de stratosfeer ingezonden. De eerste Nederlanders, die een paar dagen later de buitenplaats betraden, waren verstomd van verbazing, toen zij het toneel van algehele verwoesting aanschouw den. Het eens zo prachtige landgoed bestond niet meer. Zowel de vele bij het lanceren verongelukte raketten, als het zengende vuur bij elke start en tenslotte 230 En gelse bommen hadden hun vernielende werk grondig verricht. Beuken van tweehonderd jaar en ouder lagen als strohalmen geknakt. Gehele lanen waren veranderd in een troosteloze woestenij van diepe trechters met de in alle richtingen weggeslingerde restanten der bomen. Van twee grote landhuizen, vijf woningen en de model boerderij restten slechts puinhopen. Dertienhonderd eiken, beuken en kastanjes waren verloren gegaan. Méér nog dan de bommen van de R.A.F. waren ter plaatse geëxplodeerde raketten de oorzaak van ondergang van deze aan de rand van Den Haag Wassenaar gelegen buitenplaats. Sommige V2's hadden in de bodem kraters van dertig meter breed en tien meter diep geslagen. Zelfs de Engelse en Amerikaanse offi cieren, die na de Duitse capitulatie de startplaats be zochten en tevoren reeds verscheidene punten, waarop het V-wapen zijn stempel drukte, hadden bestudeerd, waren verwonderd, toen zij zagen hoe eeuwenoude beu-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 37