30 RAKETTEN OVER DEN HAAG overschrijden. Zowel de Duitse bevelhebbers als de met de actieve en passieve afweer belaste Britse comman danten realiseerden zich, dat de komende slag ook over het lot van de V-wapens zou beslissen. Immers, zodra geallieerde troepen er in zouden slagen de spoorlijn van Duitsland naar Den Haag op één enkel punt af te snijden, zou de bedreiging onmiddellijk tot het verleden behoren. Hoe groot de voorraad raketten in West- Nederland ook zou zijn, hij zou geen enkele betekenis hebben zonder vloeibare zuurstof, welke tengevolge van de verdamping maar uiterst korte tijd bij de startplaatsen kon worden bewaard. In afwachting van de gevreesde geallieerde doorbraak poging naar de Noordduitse laagvlakte konden de „Son derkommandos” hun V2's nog met onverminderde in tensiviteit afvuren, ondanks een steeds toenemende schade aan het spoorwegnet. De R.A.F. bleef tot het laatste ogenblik actief en in deze periode met fraai lente weer huilden in Den Haag onophoudelijk de sirenes, negen, elf en twaalf maal per dag. Onafgebroken duurde het V2-vuur voort vanuit startplaatsen in het Staten kwartier en een nieuwe lanceerplek aan de Zuidweste lijke rand van het Haagse Bos. Dagelijks werden ge middeld tien V2’s afgevuurd, op de 22ste zelf veertien. Dank zij het mooie weer was de grond op de startter- reinen stevig en er waren dientengevolge weinig onge lukken. Van de 217 raketten, die in Maart konden wor den afgevuurd, mislukten er niet meer dan 19 of 8,8 De merkwaardigste explosie had nochtans plaats tijdens deze laatste faze. Om 8.47 uur in de ochtend van 23 Maart maakte een in het Statenkwartier gestarte raket zulke zonderlinge bochten en salto’s, dat ieder, die het wonderlijke schouwspel kon volgen, bevestigde, dat dit een waarlijk unieke vertoning was. Al in de lucht

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 42