RAKETTEN OVER DEN HAAG 31 4) Drs. J. L. de Roos in Den Haag vervaardigde een zeer nauw keurig statistisch overzicht van de gelanceerde V2’s, dat hij bereid willig te onzer beschikking stelde. begon de V2 uit elkaar te vallen om tenslotte, een dichte gele rookwolk achterlatend, in de Duinstraat neer te storten. De volgende dag kwam een onderbreking in het V2- vuur van 1.33 uur tot 22.30 op 25 Maart. Acht raketten werden op de 26ste afgevuurd, waarvan er één bij de startplaats in het Haagse Bos explodeerde. In de prille ochtend van 27 Maart werden respectievelijk om 3.01, 4.05 en 7.18 uur de drie laatste V2’s de stratosfeer in gezonden4). Het laatste projectiel, dat Engels grond gebied zou bereiken, kwam terecht op het dorp Orping ton, graafschap Kent. Resultaat: één dode, drie en twin tig gewonden. Zonder dat de V2-troepen er iets van hadden kunnen bemerken, was op 170 kilometer afstand van Den Haag de beslissing over hun lot gevallen. In de nacht van 23 op 24 Maart hadden de troepen van Montgomery de verdedigingslijn langs de Rijn be stormd en al acht en veertig uur later begon de toestand voor de Duitsers kritiek te worden. Legergroep ,,H” onder bevel van kolonel-generaal Johannes Blaskowitz meldde een doorbraak en adviseerde het Oberkommando alle troepen en voorraden uit Nederland terug te nemen, vóór deze van hun achterwaartse verbindingen zouden zijn afgesneden. Ofschoon het OKW de voorgestelde maatregelen scherp van de hand wees, wilde het de V-wapens niet het risico laten delen, waaraan het de andere Wehrmacht-formaties blootstelde. Onmiddellijk na ontvangst van de alarmerende berichten ging dan ook het bevel uit, alle actie zowel van de VI als de V2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 43