RAKETTEN OVER DEN HAAG 33 Duitse be te bekennen. geving van de startplaatsen geen spoor van drijvigheid, ja zelfs geen afweervuur was Telegrammen van de Nederlandse verzetsbeweging hadden intussen het grote nieuws al gemeld. De slag, die bijna zeven maanden had gewoed, was ten einde, de balans kon worden opgemaakt. In totaal hadden de Duitsers sinds 8 September on geveer 1300 V2’s op Londen afgevuurd. Hiervan waren er 1115 86 op Engels grondgebied terecht ge komen en 518 hadden het doel, de hoofdstad bereikt, d.w.z. 40 van het totaal. Wat betreft de verliezen maken de officiële Britse overzichten melding van 2724 doden en 6467 zwaar gewonden. Van de 1300 gelan ceerde V2's waren er 1039 of 80 in Den Haag of naaste omgeving afgevuurd; de rest werd in of bij Hoek van Holland gelanceerd. Hoeveel hoop, vrees en bitter menselijk leed de V2’s veroorzaakten, kan niet in cijfers worden uitgedrukt en een statistiek, hoe nauwkeurig ook, geeft derhalve een uitermate onvolledig beeld van de uitwerking van dit meedogenloze wapen, dat elke vorm van afweer trot seerde en pas door de opmars van de geallieerde troepen naar de afvuurpunten tot zwijgen werd gebracht. De „Sonderkommandos”, die 29 Maart vertrokken, konden nog juist aan de greep ontkomen. Al drie dagen eerder waren delen van het 1ste Canadese leger van generaal Henry D. Crerar bij Megchelen de Achterhoek binnengedrongen en in de vroege ochtend van 2 April stonden de eerste tanks te Lochem voor het Twente- Rijnkanaal en hiermede aan de rand van het gebied, waar de bases voor de VI-aanvallen op Antwerpen waren gelegen. Op 3 April nam de Britse 43ste (Wes sex) divisie Hengelo, het voornaamste spoorwegstation, waarlangs de raketten en de vliegende bommen Neder- 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 45