ontdekking dragen. een van geleidelijkheid, en haar incidenten, hoezeer de water- van het RUZIE IN DE VEENPOLDER DOOR Mr S. J. FOCKEMA ANDREAE. Voor het besef van de stedeling is de historiciteit van het gemeentebestuur, van het oude stadsbestuur, een zeer tastbare werkelijkheid. Ook het historische verleden van kerkelijke gemeenten, van instellingen van weldadig heid, van oude verenigingen onderkent men als zodanig. Dat ook binnen het stadsgebied waterschappen in wezen zijn met een zeer oud verleden, met hun eigen historische sfeer, kan het karakter van een De poldergeschiedenis is er Toch kent ook zij haar ontwikkeling En juist deze laatste tonen dan aan schapsgeschiedenis een onmisbaar onderdeel geheel vormt. Veel ouder dan de plaats ’s-Gravenhage is de eerste opzettelijke aanleg van waterstaatswerken in deze om geving. Om nu van Corbulo’s gracht te zwijgen, de Landscheiding die Rijnland van het zuidergebied (het latere Delfland) scheidde en nog scheidt, was vóór het jaar 1246 reeds in wezen 1) en gaat vermoedelijk nog wel wat verder terug. Of er vóórdien door de veencom plexen tussen de stroken geestland enige natuurlijke af watering naar het noorden, naar de Oude Rijn, heeft plaats gehad? Het lijkt ons wel waarschijnlijk, al laat het zich niet meer aantonen. Aan de zuidwestzijde van het complex dat ons zal bezighouden bevindt zich de Trekvliet. Een water x) Oork.boek van Holland en Zeeland I, no. 432.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 48