DE GAVE GODS IN DE MALLEMOLEN DOOR N. J. C. VAN BREEMEN—KRUYT x) 1)Kern van een lezing door de schrijfster gehouden in de ver gadering van 7 Febr. 1947 van de Vereeniging „Die Haghe”. De gegevens waren ontleend aan het Oud-Archief der gemeente s-Gravenhage, voornamelijk aan dossier no. 1169 van het Wees- kamerarchief en verder aan enige notariële akten. Voor uitvoeriger mededelingen over de buurt, die zich in de 17de eeuw bij de Slijp- of Harnasmolen alias de Mallemolen, ontwikkeld had, zij men ver wezen naar, het artikel van Dr. P. J. van Breemen in het Jaarboek „Die Haghe” 1946/47. De Malle Molen heeft gestaan aan de noordzij van de Javastraat tussen de Balistraat en het gedeelte van de straat Mallemolen, dat noord van de Javastraat ligt. Oudtijds heette de gehele weg tussen Vos in Tuinstraat en de bedoelde molen Denne- weg. De namen Frederikstraat en Mallemolen voor gedeelten van die weg dagtekenen pas uit de 19de eeuw. Op de zesde November 1663 stond op de Denneweg bij de Malle Molen het buurvolk al vroeg in groepjes op straat. Men stak de hoofden bij elkaar en redeneerde druk, blijkbaar over een onderwerp, dat aller volle be langstelling had. De richting, waarin hun blikken telkens afdwaalden en het punt, waarheen zij bij herhaling we zen, toonde overtuigend aan, dat hun aandacht geheel in beslag genomen werd door de herberg van Hendrikje Tielemans, weduwe van Jan van Cleef. Maar zij bleven op eerbiedige afstand van dat huis en schuwden blijk baar het te naderen. De spanning brak enigszins, toen eindelijk van de kant van Den Haag een deftig heer schap kwam aanzetten, begeleid door vier mannelijke personen. Zij richtten hun schreden naar de herberg en betraden het erf daarvan. Wat had dit alles te beduiden?

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 61