DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 49 specificatie Aelst in toestand, goede orde; bijv, een huis in rake 4 Door allen verlaten en overstelpt door de gebeurte nissen en de verzorging der zieken was Hendrikje Tie- lemans de wanhoop ten prooi. Maar toen was Anthonij van Dijck, een familielid van haar, uitkomst komen brengen. Te 5 ure in de morgen van de 6de November was hij „ten haren huize innegegaen omme haerluyden binnenshuis in deze dangereuze sieckte assistentie in rack ende gemack te doen” 3). Maar wegens het gevaar, dat het oponthoud in een met pest besmet huis met zich meebracht, had hij een voorzorgsmaatregel genomen. Hij had de notaris van Aelst laten verzoeken om de zesde November bij Hendrikje Tielemans te komen ten einde daar de afspraak, die hij met haar nopens de vergoeding voor zijn werkzaamheden getroffen had, in een akte vast te leggen. En zo zien we dan op die bewuste dag de notaris ter plaatse verschijnen om aan die opdracht te voldoen. De akte kreeg de vorm van een testament van Hendrikje Tielemans en met betrekking tot A. van Dijck luidde de inhoud als volgt: Wanneer zij of haar zoon sterven mochten, dan zou Van Dijck voor zijn diensten ontvangen 500 gulden in eens, maar als een van beide of beide van de ziekte genazen, dan slechts 100 gulden in eens. Kwam A. van Dijck zelf te overlijden, dan zou hij uit haar boedel „eerlijk” begraven worden en wel in hun graf te Scheveningen. De getuigen en de notaris traden het huis niet binnen, maar bleven voor de deur. Ter bezegeling van de akte moesten de getuigen Hen drikje Tielemans, die toen nog gezond was, echter wel de hand reiken. Later na haar dood leverde de notaris bij de Weeskamer een specificatie van kosten in, waarin ook de volgende posten opgenomen waren: „Specificatie vant geene bij mij Johan van 3) Het onzijdige zelfstandig naamwoord „rak” betekende: goede toestand, goede orde; bijv, een huis in rake en dake houden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 63