i DE GAVE GODS IN DE MALLE MOLEN 64 1-16-0 7-10-0 1- 4-0 i wel boven als be- 18). haer E.E. gecommuniceert, ende is bij haer mij geordonneert t’ selve te willen besorgen 3-12-0 Somma 85-17-0” Men krijgt de indruk, dat zijn niet al te zwaarwichtige en met vermijding van alle perikel van besmetting ge dane bemoeienissen heel wat beter gehonoreerd werden dan die van de brave ziekentrooster. Zijn aanbieden van een dronk aan de dokter en de chirurgijn in het Zwaantje werd door deze beide naar behoren beantwoord met een gelag ten huize van de wijnkooper Joris van Adrichem, zoals blijkt uit diens quitantie: „15 Febr. 1664. Verteert ten huijsen van Joris van Adrichem wijnkooper bij de heer doctor Sinaer, meester Heijnderijck Telckenhuijsen ende den gerechtsboden Hodenpijl op verscheijde besoniens 20noopende ge- 18Imbeerenhout hout van de framboosstruik. 18Vacatie verrichting, werkzaamheid, 20) Besognes bezigheden. Noch door ordre van haer E.E. verscheijde mael ge- sproocken met den heer dr. Sena ende mr. Hendrick Tellinckhuijse cherurghijn, ende is ook mede bij deselve geordonneert de voors. huijsinge soo neden geduijrich te beroocken met imbeeren hout tselve aen E.E. aen vacatie 19 met den voorn, heer Sena ende Tellinck- huijsen tot Gillis de With int Swaentge verteert ende bij mij betaelt ten voors. huijse in verscheijde parthijen aen imbeeren hout bestelt ten minsten voor de somme van aen den arbeijder die hout ten huijse voors. heeft gebracht betaelt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 78