W. MOLL Het Jaarboek, geldend voor 1948 en 1949 samen, kon wegens financiële redenen niet uitgebreider zijn, zodat het drukken van verscheiden ingekomen artikelen helaas moest worden uitgesteld. Toch geeft dit Jaarboek acht stukken over geheel verschillende Haagse onderwerpen. De gewone rubrieken: Straatnamen en Kronieken zijn wederom opgenomen. De bibliografie van Den Haag echter slechts over 1947. Dit omdat Nijhoff’s Index op de Nederlandse periodieken van algemene inhoud, een der belangrijkste bronnen voor deze rubriek, over 1948 nog steeds niet is verschenen. Het leek daarom beter de bibliografie over 1948 naar het volgende Jaarboek te verschuiven, dan om een al te onvolledige opgave te doen verschijnen. De fraaie foto tegenover het titelblad, die de feest vreugde van 1948 zo aardig tot uitdrukking brengt, is vervaardigd en welwillend ter beschikking gesteld door de Heer W. H. Verhoeff. Het Bestuur wil ook op deze plaats de leden nogmaals opwekken mede te werken om het getal onzer leden uit te breiden. Indien niet velen toetreden, zal het volgende Jaarboek nog aanzienlijk minder omvangrijk moeten worden dan het thans aangebodene, waarvan de ge varieerde inhoud, naar het Bestuur hoopt, veel belang stelling zal vinden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 7