INHOUD Bladz. 1 35 47 73 82 114 118 139 Raketten over Den Haag. Bijdrage tot de geschie denis van de Duitse V 2-aanvallen op Londen, September 1944-Maart 1945 door J. F. A. Boer, met drie afbeeldingen Ruzie in de Veenpolder door Mr. S. Fockema Andreae, met een plattegrond en een afbeelding De gave Gods in de Mallemolen door N. J. C. van BreemenKruyt Cornells van IJsseldijk, Paardenpostmeester van 's Gravenhage door Mr. W. J. M. Benschop Albertus Groneman. Een bijdrage tot de kennis van de Nederlandse Muziekgeschiedenis door W. A. Thijsse De bevolking van ’s Gravenhage omstreeks 1674 door Mr. W. F. H. Oldewelt De Haagse kunstverzamelaars Adriaan Leonard van Heteren en Willem Lormier en hun voorge slacht door Mr. G. H. C. Breesnee, met een af beelding De schilderes Rosine de Gasc en haar Haagse rela ties door Mr. H. Hardenberg, met twee afbeel dingen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 8