CORNELIS VAN IJSSELDIJK 80 Elba. Binnen Frankrijk. Al faalde Cornells van IJsseldijk in twee betrekkingen, welke hem niet „lagen”, toch moeten we hem in her innering houden als een ferme kerel, die ongelukkiger wijze telkens door déveine werd getroffen. Indien de Souverein Vorst de franse Paardenposterij had gehand haafd in 1814, niet voorlopig, maar definitief wat hij in 1817 feitelijk toch heeft gedaan dan zou Van IJsseldijk als inspecteur daarvan zeker een goed figuur hebben kunnen maken. Vooral onder een chef als de heer Van Pallandt. Want, wat Van IJsseldijk onder bezwaarlijke omstan digheden in een tijd van grote spanning kon tot stand brengen, heeft hij nog eens mogen bewijzen in 1815, het jaar van Waterloo. 1 Maart 1815 ontsnapte Napoleon van enkele weken was hij opnieuw meester van 14Alsvoren, 23 Augustus 1816. 1D) Verbalen, alsvoren, 23 October 1818. oefende nog lang geduld, maar kon niet blijven aanzien, dat zowel het Haagse poststation als het postkantoor te Alkmaar onvoldoende werden beheerd. In Augustus 1816 werd H. W. Veldhorst, zoon van de hiervoren- genoemde huurkoetsier, benoemd tot postmeester van ’s-Gravenhage 14Deze jonge man, opgegroeid in het grote bedrijf van zijn vader, bracht het station weer tot bloei. Helaas heeft Van IJsseldijk het ook als postdirecteur niet kunnen volhouden. Wegens zijn veelvuldige en soms langdurige afwezigheid, liet hij teveel over aan ondergeschikten. Daardoor is hij in moeilijkheden ge raakt en ten slotte, reeds na een beheer van slechts 4 jaren, moeten aftreden15). Over zijn verder leven is mij niets bekend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1948 | | pagina 94