94 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 66 66 66 3 41 1 2 92 47 66 71 heid en Koloniën, Derby, Willy, Deric Gheritssoen, Deric die Gruter, 16 16 50 73 73 93 Denneweg, Zuid, 1946/47, 66, 1950, 48, Dennewegsbrug, 1935, 69, 70, Dennewegsche Valbrug, 1933, Denon, directeur, Denys, Arnout, Denijs, Thom, Denis, notaris H. G. 1945, 288, 1946/47, 268, 279 Denneweg, 1932, 12, 23, 24, 1935, 9, 11, 17, 1936, 196, 256, 257, 1938, 63, 102 (nt. 2), 226, 227, 1939, 115, 116, 122, 124 vlg., 1941, 150, 163, 1943, 24, 31—33 vlg., 1946/47, 46, 64, 85 vlg., 1948/49, Denneweg, Noord, 1946/47, 66, 67, 165 Denneweg, Scheveningsche, 1946/47, Biz. Delft, 1932, 7, 20, 1933, 186, 1935, 33, 1936, 160, 173, 174, 221 vlg., 1943,4, 10, 11, 16, 17, 17, 20, 71, 72 Delft, Huyck Janss van, 1939, 155 Delft, Jan Adriaensz. van, 1934, Delft, Joris Dirckz. van, 1934, 104 Delft, Willem van, 1932, 124 Delftsche weg, 1938, 69, 228, 1939, 152, 162, 181 Deli, Sultan van, 1939, 300, 304 Deliaan Gerrit Reynoutsdr., 1938, Deliaankijn Reynoutsdr., 1938, De Lier, 1943, Delon, F„ 1933, 127 Delprat, zangspecialist, 1940, 154 Del Sotto, Gracia, Delver, J. W., Delyannis, Dembinski, Senator, 1939, 47 1937, 175 1933, 177 1931, 220 Demmer, Jan zie d’lmmer, 1939, 189 Demonstratie van Nederland- sche vrouwen, 1936, 296 Demonstratie S.D.A.P. en N.V.V., 1933, 255, 263 Demous, Danckaert Janss, 1939, 197 1933. 1941, 139 1937, 184 Departement van Algemeene Zaken, 1937.23, 54 Departement van Binnenland- sche Zaken, Onderwijs en Waterstaat, 1933, 93, 131 Departement van Defensie, 1933, Departementen van Econo mische en Sociale Zaken, 1936, 302 Departement van Financiën, 1932, 12, 1937, 24, 25, Departement 's-Gravenhage, der N.M.P., 1946/47, 248 Departement van Justitie, 1933, Departement van Koloniën, Technisch Bureau van het, 1931, 225, 1933, Departement van Koophandel en Koloniën, 1933, Departement van Oorlog, 1941, 122 Departement van Publiek On derwijs, Nationale Nijver- 1933, 92 1945, 286 1943, 1943,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 101