SYSTEMATISCH REGISTER 3 van der Haghe” in de 1370 door Dr. P. J. van oor- Breemen. 1938, Rond Johan W. H. Verhuist. Iets uit het Haagsche muziekleven in de 19e eeuw door J. P. Weyand. 1940, 134—215. Internationale figuren in Haagsche omgeving door H. Ch. G. J. van der Mandere. 1933, 168240. Een Haagsch dagboek uit de oorlogsjaren door M. de Zaaijer. 1931, 17—113. Raketten over Den Haag. Bijdrage tot de geschiedenis van de Duitse V 2-aanvallen op Londen, September 1944Maart 1945 door J. F. A. Boer. 1948/49, 134. Topografie Eenige aanteekeningen betreffende de oude topografie van Die Haghe door A. Ter Meer Derval. 1938, 225—228. Lugdunum Batavorum, een vergelijkende studie door Mr. H. Hardenberg. 1942, 112193. Resultaten van het onderzoek met de spade naar den Rijnweg op Meer en Bosch, Ockenburgh en bij het Nieuwe Slag door Drs. N. J. Pabon. 1934, 1023. I. Tendenhout. II. Over een mogelijke oorsprong van Die Haghe en Hagheambacht door Dr. P. J. van Breemen. 1950, 2595. De grenzen van „den dorpe konde van 31—59. Aanteekeningen betreffende Den Haag voor de Hervor ming door Dr. P. van Breemen. 1938, 60102.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 10