ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 105 Dijckhoffz, M., 20 40 E van, Edersheim, B. S„ Edersheim, E„ Edersheim, Mozes, Edersheim, wed. Eckardt, generaal, Eckbergen, Jan, Easton, dr. C„ 1931. 201, 210, 231 Ebbinge Wubben, dr. Claudius Hermanus, 1944, 203, 1945, 284, 1946147, 239, 247 Ebell, dr. C. C. D„ 1934, 171, 1939, 290, 1945. 275 Biz. 1946147, 281 Eckeren, G. van, Edamstraat, Ede, Ede van van, Ede van der Pals, mr. H. P. van, 1933, 99 Eden, J. F. van, 1950, 159 Edenburgh, mr. Alexander 1939, 72 1936, 307 1945. 254 1941, 107 1941. 117 1950. 113 1941. 92, 140 1937, 193 Eek en zoon, G. H. van, 1945, 288 1933, 221 1938, 114, 1946147, 215 1944. 202 1933. 243 1942, 159 (nt. 2) der Pals, H. C. E. 1948149. 203 van, Dijk, H. A. V. van, Dijk, H. J. A. van, Dijk, Jacob van, 1937, 106, 107, 146 Dijk, J. J. C. van, 1945. 230, 266, 1946147. 281 Dijk, P. H. van, 1945, 264 Dijk, Philippine Henriette van, 1941, 30 Dijk, Philips van, 1945, Dijk, Willem van, 1944, 106, 112 Dijkerman, J. F„ Dijkhuis, zendeling E., Dijkman, Gerrit, Dijkmans van Gunst, G. H„ Dijksterhuis, E. J., Dijsselbloem, H. C. M., 1948149, 190 Ebell, G. J. A. P„ Eberstadt, R., 1936,3, 6, 14, 17 (nt. 1), 25 Eek, Anna Maria van, 1950, 107 Eek, mr. Bernard Johan van, 1950, 107 Eek, mr. Daniël van, 1941, 92 Eek, Franc Adriaan van, 1950, 107 Eek, Geurt van, 1950, 146 Eek, jhr. Hendrik van, 1946147, 74 Eek, Johan van, 1945, 43 Eek, mr. Lambert van, 1941, 92 Eek, mr. Lambert Johan Arend van, 1950, 107, 113 Eek, mr. L. E. van, 1941, 140, 141, 1950, 107, 113 Eek, Otto Cornells van, 1950, 107 Eek, Paulina Frangoise van, 1950, 107 Eek, jkvr. Theodora Henriette van, Eek, wed. van, Eek sr. G. H. van, 1945, 263 1945. 253 1940, 129 mr. 1948/49, 171 1950, 143 Blz. 1945, 275, 276, 1948/49, 169 Dijckmans, Gerrit Jacobsz., 1945, 19, Dijckmeester, ds. H. J., 1938, 240 Dijckmeester, mr. Johannes, 1950, 102 Dijckmeester, mr. J. W., 1945, 251 Dijk, dr. K„ 1938, 235 Dijk, Maarten, 1931, 205 Dijk, mej. C. J. L. van, 1933, 108 Dijk, Gregorius Symonszoon 1939, 190 1933, 276 1948/49, 190

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 112