ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 106 Biz. Biz. 17 57 7 18 29 84 21 Eem, E. van, Eerbeeklaan, Eereprijsweg, 14 32 Eikendal, P. C. L., Eikenduinen, Egmond, Jacob van, 1946/47, 206, 207 Egmond, Jan van, 1936, 112, 113, 117, 1938, 2, 1942, 8, 1945, Eggink, Clara, Egmond, abdij van, Egmond, abt van, Egmond, Else van, Egmond, George van, 1938, 14, Egmond, de heer van, 1940, 32,1942. Egmond, huis van, 1932, 11, 3f, 1934, 127, 1945, 3, 18, Eelbo, mr. Edinburgh, Lord-Provoost en Eldermen van, 1948149, 208 Eeck, Clementia van, 1946/47, 216 Eeck, Johan, 1946/47, 214—216 Eeckhout, de heer van den, 1931, 210 Eeden, Frederik van, 1931, 203, 1933, Roelof, 1946/47, 147, 148 1948149, 99 1931, 196 1931, 193 Eereraad voor journalisten, 1932, 205 Eeretribunaal der journalisten, 1933, 239 Eernstman, dr. J. L. A., 1946/47, 272 Eerste Kamer, 1946147, 258 Ees, Annie van, 1945, 238 Eethuis voor de werkende 1948/49, 202 1934, 45, 115 1931, 218 1934, 157 1945, 57 vrouw, Eeuwout Jorisz., Effectenbeurs, Effenstraat, van, Egbert Jansz., Egelroij, Cornelis Cornelisz., 1946/47, 110 Eggers, beeldhouwer, 1940, 80, 105, 108 1946/47, 244 1942, 6 1934, 118 1950, 159 Egmond, Willem van, 1945, 17, 1950, Egmond heer van Kenenburch Maeslant Scipluij etc., Jacob van 1946/47, 206 Egmond van de Nijenburg Cornelisdr., Josina van, 1946/47, 228 Egmont, Arnold van, 1945, 17 Egmont, Elisabeth van, 1938, 123, 1945, 48, 1946/47, 224, T27 Egmont, graeffinne van, 1934, 127 Egmont, prins van Gaveren en Steenhuysen, graaf Lamo raal van, 1945, Egmont heer van Kenenburg, Otto van, 1934, 38, 118, 1939, 201, 1946/47, 206 Egter, W., 1935, 87 Ehnle, ir. A. J„ 1948/49, 191, 1950. 178 Eickelboom, Anna Ingen, 1931, Eigen Hulp, 1931, 28, „Eigen Hulp", wasscherij, 1939, 293 1931, 230 1936, 39, 44, 46, 57, 60, 75, 77, 78, 82, 105, 1938, 76, 77, 79, 92 (nt. 1), 97, 99 (nt. 4), 100, 1939, 165, 212 (nt. 1), 216, 217, 233, 239, 240, 270, 1941, 158, 160, 162, 1942, 37, 47 (nt. 1), 89 (nt. 2),

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 113