Het bedrag van boeken door Dr. P. J. Het Hofboek van 1561 en penning van 1561 door Dr. P. J. 36—59. 4 SYSTEMATISCH REGISTER het kohier van den lOden van Breemen. 1940, Grenswateringen in het Noordveen en in het Benoor denhout, het Claes Robbrechtszoons land en de veen- pacht van de Heer van Wassenaar door Dr. P. J. van Breemen. 1939, 208—277. Nogmaals de Wassenaarscheveenpachtin Haagambacht door Dr. P. van Breemen. 1942, 86103. De verhouding van het erfhuur betalende domein in de Hofboeken tot het volledige gebied van Haagambacht door Dr. P. J. van Breemen. 1941, 143155. Het Lavendiersterland in Haagambacht door Dr. P. J. van Breemen. 1942, 3751. De Raamweg en de oude grens tussen Wassenaar en Den Haag door Dr. P. J. van Breemen. 1943, 22—113. Een kaart van ’s-Gravenhage van omstreeks 15601570 door A. Ter Meer Derval. 1932, 1-20. Het centrum van he't dorp ,,die Haghe” omstreeks 1570 door A. Ter Meer Derval. 1938, 103109. en de Topografie van den Haag door Breemen. 1946/47, 38175. de erfhuren van landerijen in de Hof- van Breemen. 1941, 156168. Over des burggraven huur te Scheveningen en het bui tengoed Zorgvliet door Dr. P. van Breemen. 1944, 34—96. De Heer Leyden Dr. P. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 11