ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 116 Biz. 4 36 Fuchs, 17 1950, 104, 128 1938, 174, 188 1938, 174, 188 7939, 173 1945. 159 Froberger, Frochard, trompetist, Frohlich, I., Fuerstner, J. H., Fuet, Eduard, mr. J. M., I., Fried, Alfred, Friedhoff, ir. G., Friedrich, generaal, Friedrich museum, Kaiser, 1934, 132 Friesheim, jkvr. Aletta Jo hanna Maria van, 1946147, 221 Friesheim, jkvr. Anna Corne lia van 1945,47,1946147, 221 Friesheim, Frederik Hendrik baron van, 1945. 47, 1946147, 221 Friesheim, Jan Theodoor ba ron van, 1945, 47, 1946147, 221 Friesheim, Johan Frederik ba ron van, 1945, 47, 1946147, 221 Fremery, Barend, Fremery, Catharina, Fremery, J. de, 7939, 238 (nt. 1), 268 (nt. 1) Fremery Kalf, Edmond Barend, Fremy, Claude, Fremy, Mammes, Fresel, Samuel, Fresne, Barbara de, Frevery de Charmail, baron 1945, 1933, 192, 217 1948149, 185 7933, 221 Biz. Friesheim Heer van Middel burg, Johan Dirk baron van, 1946147, 221 Friesland, het hof van, 1946147, 228, 229 Frimmel, Th. von, 1948149, 145 Fris, Johanna Sophia, 1950, 16 Friso, prins Willem Carel, Hendrik, 1938, 214 Froben of Frobenius, Johan, 1944. 30 (nt. 1) 1950, 141 1940, 178 1943, 201 Fromageot, rechter 1931, 149, 7933, 201, 207, 226, 235, 236 Froonhof, H., 1945, 286 Fruin, prof. mr. R., 7933, 278, 7936, 285, 305, 1937, 174, 1943, 70, 139, (nt.) 1948149, 41 (nt. 10) 7936, 166, 216, 219 Frederiks, mr. dr. K. J., 7933, 259, 1946147, 238, 266, 1948149, 166, 7950, 150 Frederiks, Th. G. W„ 7936, 307 Frederikstraat, 1931, 61, 7933, 73, 7939, 251, 1943, 31, 43, 64 (nt. 1), 66, 106, 108, 1946147. 92, 104 (nt. 116), 1948149, 47 (nt. 1) Fredrick Jacobsz., 1934, 110 Fredrick Weynantsz., 1934, 108 Fremeaux, Adriana Cornelia, 1941, 104 7950, 104 7950, 128 Fruitmarkt, Fry, sir Edward, 7937, 123, 126, 7933, 207, 224 1940, 118, 1944, 201 1946/47, 256 1938, 115 Fundatie van Floris van Dam, 1932, Fundatie van Renswoude, Burger Weeshuis enz. 7932, 19, 1934, 181 Fundter de Beauchène, H. C. F. 7933, 256 Funk, Duitsche rijksminister, 1945, 229 Fusinato, prof, 1931, 126 Fye Danel Janszoens weduwe, 7939, 143 Fynagel, Gerrit Jansz., 1934, 76

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 123