ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 119 Biz. 22 J 85 77 47 58 87 Gelder, Jacob de, Gelder, J. J. de, Geertruit Gerritsdr., Geertsema, H. L. H., Geest, de, 1932, 121 45 Geldmaker Jr„ F. L„ 1940, 15 Geldrop, George, 1932, 44 (nt. 3) huis de, Geldelooze Pad, Gelder, Aart de, Gelder, C. C. de, 1932, (nt. 1) 74, 1938, 240 Gelderen, J. van, Gelderman, Willem, Geldermans, L. N., 1934, 179, 1946/47, 258 1940. Biz. 1943, 212, 213 1936, 283, 1944, 203 1931, 12 Geen, F. M. L. baron van, 1935, 164, 1945, 287 Geer, Aletta Maria de, 1944, 19 (nt. 1), 1945. 22 Geer, jhr. mr. D. J. de, 1935, 152 Geer, Margareta Elisabeth de, 1945, Geer de Rynhuysen, Jacqueline Cornelie de, Geersbergen, Frans van, 1934, Geersbergen, de wed. mr. Frans, 1950,37, Geertje Pieters, 1946/47, 76, Geertruid Jansdochter, 1936, Geertruid Philipsdr., 1950, 90 (nt. 6) - - 1941t 70 1935. 162 1931, 64, 1932, 18, 1934, 13, 14, 27, 55 e.v., 1936, 50, 85, 86, e.v., 1938, 43, 45, 47, 54, e.v., 1939, 161, 223 (nt. 2), 225, 233, 1941, 163, 1942, 37, 1943, 79, 105, 1946/47, 57, 1936, der, 1941, 109 1943, 12 Geest, Gilde op de, Geest, Cornells van Geest, Deric van der, Geest, Heilige 1934, 123, 1942, 89 (nt. 2) Geestarmen, H., 1934, 148 Geestbrug, 1936, 256, 1948/49, 36 Geestmeesters, H., 1938, 106 Geevers, Corn. Cath., 1950, 14 Geitenmie, 1934, 167, 1935, 157 Gekroonde Gouden Leeuw, 1941, 127 1939, 138, 187 1942, 23 Gelder, kolonel de, Gelder, Barbera Jacobsdr. van, 1934, 46 Gelder, Carel van, 1939, 176 Gelder, Hendrik, van, 1945, 152—154, 161 Gelder, dr. H. E. van, 1931, 1, 198, 203, 1932, 22, 28, 29, 31, 33, 38, 130, 144, 171, 201, 1933, 5, 259, 1934, 129, 132 (nt. 1), 1935. 39, 1936, 2, 67, 283, 285, 298, 1937, 15, 58, 179, 1938, 1, 230, 232, 1939, 132, 281, 284, 1940, 1, 1942, 1, 104, 1943, 1, 128, 1944, 1, 99, 203, 204, 208, 209, 213, 216, 1945, 210, 211, 225, 244, 257, 260, 1946/47, 1, 26, 27, 176, 201, 202, 241, 244, 267, 1948/49, 115, 118, 166, 168, 1950, 140, 144, 151, 182 Gelder, J. B. van, 1944, 209 Gelder, dr. J. G. van, 1936, 288, 1944, 201, 203, 1946/47, 245, 265, 1950, 147, 151 Gelder, Joost van, 1934, 80 Gelder, Katrina van, 1934, 91, 111 GelderSchrijver, N. F. van, 1932, 39 1944, 202 1941, 141

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 126