120 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. Biz. 27 1937, 192 1934, 170 1933, 275 43 43 74 11 1943, 9, 1936, 298 1939. 33, 1937, 1941, 24, 1941, 116 1941, 116 1932, 170 29 Geldrop, Gortzius, 1932, 44 (nt. 3) - - '■“44 Gennep, mr. A. van, Genochten, Jacob van, Genootschap Amstelodamum, 1938. 242 Genootschap Bataafsch, 1943, 204 Genootschap Doctrina et Amcitia, 1943, 204 Genootschap Ex Oriente Lux, wetenschappelijk voor- aziatisch-Egyptisch, Genootschap voor geslacht en wapenkunde, Kon. Nederl. 1934, 173 Genootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt”, 1937, 81 vlg., 1943. 214 Genootschap van leeraren Ned. Gymnasia, 1932, 185 Genootschap De Nederland- sche Leeuw, Genealogisch Heraldisch, 1934, 172 Genootschap, Nederlands SpaansAmerikaans, 1948/49, 175 Genootschap Oefening Kweekt Kennis, 1935, 155, 161, 1940, 181 Genootschap, provinciaal Utrechtsch, 1943, 204 Genootschap, Rozekruisers, 1938, 247 Genootschap, Teyler’s, 1943, 229 Geldrop, Joris, 1932, Gelein Vitringa, mr. dr. J. van, 1945, 284, 1946147, 251 Geleyn Barthelmeusz., 1934, Gelis Philipssoin, Gelissen, prof., Gelre, hertog van, Gelre, Philippa van, Gelskercken, Margaretha van, Gem, Adriana van, Gem, Hester van, Gemeente, Doopsgezinde, Ev. Luth. en Remonstr., Gemeente, Duitsche, Gemeente museum, 1933, 5, 8, 1936, 283, 299, 1937, 175, 176, 1939, 313, 1943, 208, 1946/47, 249, 259 Gemeente personeel, 1937172, 1938, 231, 1946/47, 254 Gemeente raad, 1936, 301, 1946/47, 252, 258, 260, 1950. 149 Gemeente secretarie, afd. bevolking, 1945, 223 Gemeente-telefoon, 1931, 220 Gemeente vlag, Haagsche, 1939, 303 Gemeente werken, 1934, 160, 1948/49. 205 Gemeente ziekenhuizen, 1931. 212, 1945, 224 Gemeentelijk kampeerterrein Gemeentelijke diensten en bedrijven, Gend en Loos, van, 1931, Genderen Stort, R. J. W. van, 1944, 214, 1945, 268 Genealogie, centraal bureau voor, 1948149, 169, 185 Genechten, van, de heer, 1946147, 244 Geneeskruidtuinen, 1945, 270 Geneeskundige dienst, gem., 1938, 234 Generale staf, 1931, 208, 1945, 220 Generaliteit, de, 1944,99, 101, 104, e.v. 1933. 96 1936, 111

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 127