ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 121 37 Gerrit Cornelisz., 99 1934. 7 54 93 81 32 32 50 J Geref. kerk hage, Gerhard, Hubertus, Gericke, Frank, Gerit Janssoen, Gerlachus, P., Gerlasius, Anna, Gerlasius, Jan, 32 32 32 51 56 1934, 1938, 1934. 47, 71 63 58 63 81 73 71 60 78 Gerrit Meesz., Gerrit Melisz., mr., Gerrit Olofsz., Gerrit de Paep Jansz., 1934, 37, Germain, Daniel, Germain, Johan, Germain, Judith, 1944, 10, 19, Germain, Maria, 1944, 9, 10, 26, Germain, Philips, 1944, 10, 23, 28, Gerretsen, H. A., 1938, 231 Biz. Genootschap, Zeeuwsch, 1943, 204 George, koning van Engeland, 1937, 178, 1948/49, 153 (nt. 35) 1950, 140 1945, 136 1932, 142 Gerrit Cornelisz. alias Cleyn Jan, Gerrit Cornelisz. Kiste- macker, Gerrit Diersz., Gerrit Dircasz., Gerrit Doede Gerrit Diersz., 1938, 1934, 1934, 43, Gerrit Doessen, Gerrit Gerritsz., Gerrit in de Guide Wagen, 1940, 44, Gerrit Hugosz., weduwe, 1934, 108 Gerrit Jacobsz., 1934, 114 Gerrit Jansz., 1934, 42, 66, 73, 76, 81, 84, 92, 97, 112, 121, 1940, 56 (nt. 1), 57, 1944, 70 (nt. 4), 82, 83, 85, Gerrit Lambrechtsz., 1934, 42, 79, 93, 1939, 171 Gerrit Lodewyckz., 1934. 33, 62, Gerrit Maartsz., 1946/47, 99, 100 1946/47, 76 1934, 81 1934, 100 Geraeds, Henri, Gerard Michielsz., Gerber, collectie, Gerber, Ernst Ludwig, 1948/49, 85, 89, 107 Gerber, Maria Petronella, 1950, 17 Gerbrandy, dr. H. R., 1946/47, 268 Gerbrant Roelofsz., Gerdyns, Mary, Gerechtshof, 1934, 1940, 1931. 222, 1946/47, Gerechtshof, Bijzonder, 1946/47, 255, 1950, 167 Gerechtshof, Hoog Militair, 1945, 240 Gerechtshof, Internationale, 1946/47, 247 Gerechtshof en het parket, 1948149, 185 van ’s-Graven- 1945, 291 1937. 17 1944, 212 1943. 18 1935, 154 1948/49, 109 1948149, 109 Gerlings, Cornelia Agatha, 1950, 105 1944, 1944, 10, Biz. Gerretsen, ir. H. V., 1944, 217 Gerretson, prof. dr. C„ 1950, 149 Gerrit Adriaensz., 1934, Gerrit Aertsz., 1934, Gerrit Allertsz., 1934, 69, 70, Gerrit Barthoutsz., 1934, 45, 1950, Gerrit Claas Gerrit Doedenz., 1938, 64—66 1934, 53, 71, 99, 1939, 169, 1946/47, 76—78

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 128