r ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 122 Biz. 95 70 Gevers, jhr. X Geryt Lambrechtsz., Geryt Martens, Geryt die Proost, Gerijts jonkvr. Marie, Gerzon, Ed., 1934, 1946147, 1944, 83 47 59 55 66 54 83 78 95 56 56 1939, 155 1945, 48 1939, 229 1936, 300 Biz. 1934, 109, 113 Gerritse, Herman, Gerritsen, amanuensis, Gerritsen, H. A., 1946147, 273, 1948149, 170 Gerson, H„ 1932, 171 Gerth van Wijk, K. F. E., 1936. 289 1941, 129 1939, 282 Gerrit de smit, Gerrit Symonsz., Gerrit Teuniss, Gerrit Willemsz., Gerrit Worreboutsz., Gerritgen Dircksdr., Gerritgen Gerritsdr., Gerritgen weduwe Vasterd Jacobsz. Gerrits, Machtelt, Gerrits Pietersz., Gerrits Sluijter zie Sluijter, 1941, 1941, 128 1943, 226 Gerzon's modemagazijnen, 1950, 174 Gessler, Jean, 1934, 163 Gesterkamp, Jan, 1940, 189 Gesticht, huize Groenestein R.K. opvoedings-, 1934, 174, 1948149, 173 1936,41, 54 1945, 181 1933, 57 Gertsen, Hermann, Gerversman, H., Gerijt, Bruynenzoon, 1939, 151, 160, 162, 168, 169 Geryt de Cofmaker, 1945, Geryt Gerytsz., 1940, 44, 54, Geryt Jansz. in de Clock, 1940, 1940, Gerrit Pauwelsz., Gerrit Pietersz., 1934, 50, 87, 89, 114, 1946147, 74—76, 81, 94, Gerrit Reynautszoon, 1938, 33, 34, 47, 50, 54, 55, 60, 65, 1940, 1934, 109 1939, 194 1934, 56, 99 1934, 109 1934, 1934, Getijdemeesters, Geubel, Esau, Geul, Agneta, Geuns, dr. Chr. A. van, 1948149, 181 Geurts, dr. J. N. I. M., 1948149, 180 Geus, Cornelis Claesz. de, 1941, 129, 1945. 130, 131, 133 Geus, dr. G. A. de, 1945, 245 Geus, Johanna de, 1950, 153 Geusau, jhr. G. A. A. Alting von, 1938, 249 Geut, C., 1944, 155 Gevaerts, Cornelia, 1942, 80 Gevaerts, mr. Johan, 1938, 116, 152, 1946147, 220, 222 Gevangenpoort, 1932, 10, 1934, 132 (nt. 1), 1935, 150, 1936, 201, 1941, 131, 132, 1944, 193, 1945, 64, 71—73, 103 Gevelwedstrijd, 1950, 5 Gevers, Abraham, 1948149, 120, 132 Gevers, Adriaan Leonard van Heteren, 1948149, 120 Gevers, Adriaen, 1941, 133 Gevers, Adriana Anna Maria, 1950, 105 mr. C. F. W„ 1945, 56, 58 Gevers, Cristina, 1941, 133 Gevers, jhr. Dirk Adolphe, 1948149, 120

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 129