ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 123 Biz. 81 56 19 17 Dirk Cornelis, Geyl, P., Geyl, W. F., Geyselaer, N. de, 9 19 Biz. 1945, 230 1950, 165 1945, 223 1945, 228 de Dominicaan- 1945, 249 Gevers, mr. Dirk Cornelis, 1948149, 133 Gevers, jhr. J. Hugo, 1938, 121, 152 1941, 128 Ghert, Piet van, Gherijt Deym, Gheryt Peterssoin, Gheijn, Jacob de, 1942, 9, 10, 12, Gheyn, kaart van de, 1932, 3, 14, 23, 1939, 132, 1945, 69 Ghodert Clapparts, 1943, 8 Gezant van Finland, Gezant van Hongarije, 1945, 240, 241 Gevers, Jacoba, Gevers, Leonard Adrien Charles, 1948149, 120, 134 Gevers, M. B. H. W„ 1935, 148 Gevers, Paulus, 1950, 105 Gevers, jkvr. Sophia Gertruda Frangoise, 1938, 150 Gevers geb. Cornets de Groot, mevr., 1941, 128 Gevers Deynoot, burgemeester jhr. mr. F. G. A., 1932, 89, 90, 145, 148, 160, 1935, 132 Gevers Deynoot, jhr. mr. W. Th., 1932, 119, 137, 194, 1935, 160, 1941, Gevers heer van Endegeest, 1948149, 120 1939, 283 1948149, 164 1941, 136 Geytenbeek, Jan Herbertus van, 1945, Gezant van Amerika, 1948149, 177 Gezant van Australië, 1946147, 272 Gezant van België, 1945, 241 Gezante van Chili. 1948149, 178 Gezant van Columbia, 1945, 239 Gezant van Denemarken en Ijsland, 1945, 241, 244 Gezant van sche republiek, Gezant van Engeland, 1948149, 193 1945, 241 Gezant van Iran, Gezant van Italië, Gezant van Japan, Gezant van Letland, Gezant van Noorwegen, 1945, 230, 241 Gezant van Peru, 1945, 220, 227 Gezant van Roemenië, 1945, 241 Gezant van Spanje, 1945, 226 Gezant van Tsjecho Slowakije, 1950, 175 Gezant van Venezuela, 1945, 247 Gezant van Zuid-Afrika, 1950, 172 Gezant van Zweden, 1946147, 275 Gezant van Zwitserland, 1950, 182 Gezantschap, Engelsch, 1946147, 240 Gezantschap, Fransch, 1933, 246, 1946147, 7 Gezantschap Italiaansch, 1945, 53 Gezelschap „Garden Lovers association”, Amerikaansch, 1936, 296 Gheel Gildemeester, dr. F. van, 1931, 221, 227, 236, 1935, 151 Gheel Gildemeester, F. F. H. van, 1936, 293 Gheel Gildemeester plaquette, 1932, 187 Gherit Duls, 1943, Gherit Hagedoern, 1943, Gherit Janszoon, 1934, 33, 86, 1939, 156, 162, 1943, 1935, 153 1942, 100 1943, 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 130