ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 131 Biz. Biz. Groot, C. de, 1948149, 112 Groneman, Pieter, 9 Anna, Groneman, Lisette, Groneman, Locia, Groot, dr, S. B. de, Groot, Stephanus de, Groot, V. de, 1941, 127 1950, 185 1933, 244 1950, 140, 141, 142 Groot, H. J. de, 1932, 133, 151, 189, 1934, 171, 1935, 130, 1939, 291, 1945, 274 Groot, dr. W. P. de, Groot, Willem de, Groot Jamin, J. G. de, Groot Haesebroek, 1936, 288, 1939,258 (nt. 1), 1942. 167, 169, 1950, 160 Groot Sr., dr. J. de, Groot, Hugo de, 1933, 186, 187, 1939, 137, 1941, 170, 171, 176, 1944, 203, 212, 214, 1950, 140 Groot, Huijck de, 1934, 127, 1946147, 210, 211, 213 Groot, Jan de, 1943, 129, 131 vlg. Groot, prof. dr. Job. de, 1931, 223 Groot, orkestdirecteur de, 1940, 209 1934, 184 1943, 133 1932, 207, 1933, 251, 1935, 178, 1945, 241 1934. 160 1941. 171 1933, 109 Groneman, Jodocus Frederi ck, 1948149, 109 Groneman, Jodocus Hermanns, 1948149, 109 Groneman, Joh. Albert. Hendrig, 1948149, 111 Groneman, Joh. Christoffel, 1948149, 111 Groneman, Joh. Friedrich, 1948149, 92, 109, 111 Groneman, Joh. Nicolaas, 1948149, 92 Groneman, Johanna, 1948'49, 92 Groneman, Johanna Alberta Helena, 1948149, 112 Groneman, Johanna Josina, 1948149, 92, 93, 109 Groneman, Johannes Casparus Theodorus, 1948149, 112 Groneman, Johannes Ludo- vicus, Groneman, Josina, 1948149, 109, 110 Groneman, Josina Antonia 1948149, 109 1948149, 92 1948149, 92 Groneman, Louisa Amelia, 1948149, 109, 110 Groneman, Ludovicus, 1948/49, 92 1948149, 92 Groneman, Theresia, 1948149, 111 Groningen, 1933, 1, 3, 1934, 161 Groon, Pieter Cornelisz., 1934, 107 1950, 158 Groot, ds. A., Groot, Anthony de, 1943, 129, 131 vlg. 1937, 193, 1945, 236 Groot-Hoefijzer, 1942, 168 (nt. 1) Groot Keizerssof v.h. de Gou den Leeuw, huis 't, Groote, mr„ Groote Beerstraat, Groote Halstraat, 1932, 15, 16, 1936, 49, 162 Groote Houtstraat, 1938, 226 Groote Kerk, 1933, 3, 58, 260, 1942. Groote Loo, buitengoed de, 1950, 49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 138