132 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 88 54 88 1934, 88 1> Guilhon, Etienne, Guillain, Augustus I, Guillain, Pierre, Guinee, Bocht van, 12 12 Gross von von, 25 1933, 212 1935. 153 Biz. 1944. 127, 129 Grudius, Nicolaas, 1938. 10, 13 (nt. 1),21,24, Grünewald, Grüss, Nils, Gruysbeeck, hofstede, 1941, 179 vlg. Gruyter, Corn. A. W. de, 1946147, 251 1938, 243 Grijp, Jacob de, Grijp, mr. P. van der, 1945, 275, 287 1938, 132 Guit, L. F„ Gülcher, mr. Guldemont, Guldemont, notaris, Guldemont, spoermaecker, 1941, 60 Gulden, Karel van, 1935, 115, 116 Gulden Vlies, 1936, 64 Gruyter, firma P. de, Gruyter, W. Jos. de, 1933, 252, 1935, 156, 1936, 283, 1944, 210, 1950, 147, 149 Gruytters, Joannes de, 1948149, 106 Gryep, Adriaen van der, 1934, Gryep, Agatha weduwe Willem Pietersz., Gryep, mr. Willem, 1934, 65, 87, Biz. Groote Markt, 1931, 65, 1932. 33, 1933, 161, 167, 1936, 170, 192, 1938, 40, 41, 81, 1935, 57, 58 1950, 157 mevr. Grijse, de heer, Grijsoord, ambachtsheerlijk heid, Guchte, ds. J. van de, Gude van der Brugge, H. W. M., 1948149, 192 Guerrero, rechter, 1931, 150, 1932, 192, 1933, 236, 1937. 193 Guesde, Franschman, 1933, 211 Guicciardini, Lodovico, 1934, 131 (nt. 2) Guicheret, W. I., 1935, 145 Guicherit, Catherine Abeline, 1950. 112 Guiliam Bartholomeusz., wed., 1945, 120 Guilaume Barthelmeuss, 1934, 30 1934, 163 1933, 1933. 1938, 228 Guinta d’Albani, gebroeders N. H. en P. F., 1935, 175 Guise, Catharina de, 1938, 158, 174 1938, 252, 1939, 295 C. F., 1941, 23, 1948149, 150 Guldemondt, Jan, 1941, 69, 79, 82, 1945, 66, 67, 83—85, 90, 158, 160, 162, 179, 181 Guldemondt, Joost, 1945, 158160 1945, 184 1940, 112 Groothertoginnelaan, 1932, 193, 1946/47, 69, 116 Gros, Benedictus, 1946147, 216 Groshans, Suze, 1945, 292, 1946/47, 271 Swarzhoff, kolonel 1933, 190 „Groter Nederland Actie”, oprichtingsvergadering Haagse afdeling, 1948149, 211 Grothe, prof., 1943, 224 Grotius, internationaal jaar boek, 1931, 161 Grottendieck, ds. J. H„ 1948149, 198 Grovestins, baron van, 1933, 61, 121

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 139