Het Buitenhof van omstreeks 1550 tot 1650 door Dr. D. Hoek. 1945, 63—209. Geschiedenis van de huizen Lange Vijverberg 11 en 12 door H. J. J. M. van Diepen. 1938, 110152. Het Hof van Friesland door Henriette J. J. M. van Diepen. 1942, 5281. De huizen aan den Lange Vijverberg door Henriette J. M. van Diepen. 1945, 1-62. De geschiedenis van de huizen op de Lange Vijverberg door Drs. H. M. Mensonides. 1946/47, 205'233. Het huis van Aleida van Poelgeest door Dr. D. Hoek. 1945, 210—216. Het Paleis aan den Kneuterdijk door Jhr. Dr. D. P. M. Graswinckel. 1937, 2357. De architect Maurits Pietersz. Post en de tuin van het Mauritshuis door Dr. Ir. G. A. C. Blok. 1940. 60—117. Tegenover de Leprozen. De geschiedenis van een buurt van 1461 tot 1681 door Dr. D. Hoek. 1939, 112207. St. Sebastiaens- en St. Jorisdoelen te 's-Gravenhage. Bijdrage tot de geschiedenis harer gebouwen (laatste kwart 16ele kwart 17e eeuw) door Marg. Koss- mann. 1934, 129—145. Verbouwing van den Koninklijken Schouwburg door H. H. van Zeggeren. 1931, 171183. De Frederikskazerne te ’s-Gravenhage. Een bijdrage tot haar bouwgeschiedenis, tevens behelzende een over zicht van haar bewoning door W. H. Schukking. 1935, 65—135. 6 SYSTEMATISCH REGISTER

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 13