ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 140 Biz. 194 50 27 79 81 77 10 27 1945, 22 Heeren Logement, 17 1950, 171 H.B.S., Waldeck Pyrmont- kade, 1931, 91, 1932, 199 Heeckeren, dr. D. W. baron van, 1938, 239 Heeckeren, Eusebia Jacoba de Rode van, 1943, 151 (nt. 1), Heeckeren, mr. J. D. C. baron van, 1937, Heeckeren heer van Brantsen burg, Dirk Jan baron van, 1945, Heeckeren v. Brantsenburg Paulina baronesse van, 1941, Heeckeren van Waliën, jhr. van, 1945, Heel, Jan van, 1950, 140 Heel O.F.M., fr. Dalm. van, 1939, 285 Heel, mr. W. J. van, 1948149, 189 1939, 299 1931, 196 1933. 65, 95 1940, 96 Heerdt, de heer van, Heerdt, Karel Edouard baron van, 1950, 125 Heerdt, Karel Lodewijk Hen drik Willem baron van, 1950, 125, 126 Heerdt, luit.-kol. van, 1935, 127 Heerdt, Willem Hendrik baron van, 1950, 124 Heerdt tot Eversberg, A. E. C. barones van, 1950, 125 Heerdt tot Eversberg, J. H. A. W. baron van, 1950, 125 Heerdt tot Eversberg, Timon Cornelis graaf van, 1950, 126 Heerdt tot Eversberg, Willem Hendrik Victor graaf van, 1950, 114 1944, 155 1935, 164 mr. Daniel Jacob, 1950, 119 Heeneman, mr. G., 1950, 119 Heeneman, mr. Jan Marcus, 1950. 119 Heenvliet, Johanna van, 1946147, 73, 77, Heenvliet, Joost Jacobsz. van, 1944, 94, 1946147, 73, 76, Heerdt, A. A. Q, baron van, 1950, 125 Heerdt, Alfred August Otto- mar baron van, 1950, 126 Heerdt, baron van, 1933, 92 Heerdt, douair. gravinne van, 1950, 125 1935, 139 Heelsbergen, C. van, Heelsumstraat, Heem, J. D. de, Heemskerck, Wijnant, Heemskerck, Goeltgen van, 1945, 105 Heemskerck, Johan Vran- ckensz. van, 1945, 43, 54, 1946147, 214, 229 Heemskerck, Maerten van, 1933, 102, 1942, 16, Heemskerk, F. H., Heemskerk, mr. Th., 1933, 171, 223, 248, 263, 1938, 151 Heemskerk, Anna Petronella van, 1945, Heemskerk, jkvr. Hillegonda Cornelia van, Heemskerk, Jan van, 1941, 125, 1945, 37 Biz. Heemskerk, J. H. van, 1937, 50 Heemstede, Barnadijten tot, 1934, 121 Heemstee, heer van, 1940, 103 Heemstra, G. S. Sixma baron van, Heeneman,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 147