1 SYSTEMATISCH REGISTER 7 der Instellingen en Verzamelingen De Heilige Geestmeesters en de Regenten van het Hei lige Geesthofje te ’s-Gravenhage door Mr. C. W. Schlingemann. 1941, 122. Bijdragen tot de geschiedenis der Portugeesche Israë lieten en hunner gemeenten te ’s-Gravenhage van 1690 tot 1730 door J. H. Buzaglo. 1939, 26—111. Een Haagsche courantendrukkerij vóór 200 jaren door Dr. H. E. van Gelder. 1943, 128—138. Het Haagsche Dichtgenootschap „Kunstliefde spaart geen vlijt” 17721818 door H. A. Höweler. 1937, 81—169. Grepen uit de geschiedenis van de Natuurkundige Maatschappij Diligentia, 17931943 door Dr. A. Schierbeek. 1943, 198239. Ter Navolging door Mr. J. Belonje. 1950, 96128. Bestelling van brieven te ’s-Gravenhage in den pruiken tijd door Mr. W. M. Benschop. 1943, 114127. De Academie van Beeldende Kunsten te ’s-Gravenhage in de vijfde halve eeuw van haar bestaan, 18821932 door P. A. Haaxman. 1932, 86165. Over het eerste Haagsche Gymnasium door Dr. H. A. Leenmans. 1939, 125. Vijftig jaar „Haagsche Courant” door Th. G. van Garden. 1933, 147—167. De Vereeniging tot beoefening van de geschiedenis der stad ’s-Gravenhage door Dr. W. Moll. 1930, 1441.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 14