150 ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN Biz. 5 81 38 4 58 4 Hofsteegje, Hofstraat, Hofvijver, Hofweg, Hof wij ck, Hofman, de heer, Hofman, dr. J. J., Henri, Hofman, P. A., Hoffman, Benedictus, Hoffmann, bondsraad, 5 95 1945, 263, 1946147, 69, 163, 1948149, 36, 1950. 1939, 309, 1941, 122 1931, 213, 1940, 11, 12, 1950, 2, Hofzicht, hoeve, 1950, Hoge Prins Willemstraat, 194811949, 162 Hogelande, mr. Balthasar van, 1938, 112, 113, 1945, 29, 1946147, 209, 216, 219, 222 Hogendorp, jonkvr. Adriana Margaretha Johanna van, 1941, Hofstallen, Hofstede, J. P. H„ Hofstede, ir. M. G„ Hofstede Bethlehem, Hofstede Blijvenburch, 1945, 53 (nt. 1) Hofstede de Groot, ds. C., 1931, 1, 206, 213, 1932, 48, 124, 142, 171, 180, 1933, 107, 108 Hofstede de Groot, collectie, 1942, 1934, 51 1939, 309 1932, 13, 169, 1941, 132, 1944, 192, 193, Blz. Hoflandsche weg, 1936, 253, 254, 1938, 67 vlg., 1939, 151, 1941, 168 1946147, 31 1937, 185, 1938, 244, 1945, 267 Hofman, Marie Aart Frederic 1950, 108 1950, 183 1945, 207 1933, 229 Hoffman, burgemeester, 1940, 180 Hoffslach, Anthonis, 1935, 19, 26 1940, 180 1950. 176 1945, 292 1940, 136 Hofmeester, mej. Fr. Hofmeester, H. W„ Hoforkest, het, Hofpoortje of stalsteeg, 1941, 59, 92, 124, 138—141 Hofsingel, 1932, 10, 1939, 309, 1941, 56, 59, 100, 102, 106, 137 Hofspui, het, 1936, 211 Hofstadtoneel Rotterdamsch, 1938, 245, 251 1941, 131 1932, 196 1950, 185 1944, Tl Hogendorp, Dirk van, 1943, 150, 183, 192, 193, 1944, 211 Hogendorp, Frederik graaf van, 1939, 310, 1942, 23 Hogendorp, Gijsbert Karei baron van, 1932, 171, 1937, 99, 174, 1938, 229, 1939, 309, 310, 1940, 12, 1943, 139 vlg., 1944, 203, 1946147, 34, 178, 202, 1948149, 73, 76, 1950, 140, 150 Hogendorp, mr. Gijsbrecht van, 1934, 45, 118, 120, 1939. 189 Hogendorp, de heer van, 1941, Hogendorp, huis van van, 1950. Hogendorp, jkvr. Jacoba Sara Justina gravin van, 1945, Hogendorp, Johan Framjois grave van, 1950, 113 Hogendorp, mevrouw van, 1943, 140 vlg. Hogendorp, jkvr. M. van, 1946147, 280

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 157