SYSTEMATISCH REGISTER 8 Schutterij De Vereeniging „die Haghe” gedurende haar veertig jarig bestaan, 18901930 door P. A. Haaxman. 1930, 42—114. Die Haghe 189030. IX1940. Een woord tot de leden door den voorzitter, Dr. H. E. van Gelder. 1940, 1—25. oor Jhr. F. De Vereniging „Die Haghe” zestig jaren oud door Dr. W. Moll. 1950, 1—10. Internationale Instellingen te ’s-Gravenhage door H. Ch. G. van der Mandere. 1931, 114170. Haagsche kunstverzamelingen voor 1900 door Dr. H. E. van Gelder. 1942, 136. De Haagse kunstverzamelaars Adriaan Leonard van Heteren en Willem Lormier en hun voorgeslacht door Mr. G. H. C. Breesnee. 1948/49, 118138. De kunstverzamelingen van Stadhouder Prins Willem V en hare lotgevallen sedert 1795 door A. W. de Vink. 1933, 54—134. Schutterij en Magistraat in 1672 door Dr. H. E. van Gelder, 1937, 98—80. Over den vrijdom van de officieren der Generaliteit van burger- en schuttersdiensten door Mr. T. J. Naudin ten Cate. 1944, 97115. Een vergeten corps der Haagsche Schutterij d< Beelaerts van Blokland. 1935, 136148.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 15