ALPHABETISCH REGISTER VAN NAMEN EN ZAKEN 154 75 31 96 81 Hotel Parkzicht, Hotel Paulez, 9 87 17 1932, 154 Horn, Elisabeth de, Horn, Johanna de, Hornbeck, dr. Stanley, 1948149, 175 1950, 57 1933, 206 1939, 256 1932, 160 1936, 65 1935, 72, 119 1938, 148, Biz. Hotel des Indes, 1932, 34, 184, 1934, 176, 1938, 227 (nt. 1), 1943, 105 Hotel Marechai de Turenne, 1933, 141, 1946147, 200, 1948149, 1946147, 27& 1939, 296, 1944, 155 (nt. 1) Hotel-Pension-Restaurant „Plaza", 1936, 298 Hotel van Portugal, 1946147, 200 Hotel-Restaurant „Elim”, 1939, 294 Hotel-Restaurant „Het Hof van Holland", 1950, 171 Hotel Royal, Badhuisweg 58, 1939, 308 Hotel Savoy, 1948149, 179 Hotel Terminus, 1939, 294 Hotel de Twee Steden, 1941, 58 vlg. Hotel-vakschool van Horecaf, 1931, 237 Hotel de Vieux Doelen, 1933, 176, 191, 1950, 169 Hotel Witte Brug, 1933, 219 Hotelbouw, 1934, 161 Hotke, H„ 1937, 172, 179, 1945, 291, 1946147, Hou, Monsieur du, 1941, Houbolt, E„ 1931, 212, 1937, 176 Houck, Jacob Willemsz., 1934, 40, 42 Houck, wed. Jan Claesz.,1934, 125 Houck, wed. Willem Claasz., 1940, 56 Houcka, Jan Ysbrants, 1939, 196 Houckgeest, Jacobus van, 1939, 197,1941, 82, 83,1945, 166 Horne, Willem van, Horrix, de heer, Horschlaen, de, Horssen, ir. A. C. van, 1932, 158 Horssen, W. B. van, Horst, Horst, secretaris, Horst, huis ter, 1942, 172, 1948149, 8, 10, 1950, 76, Horst, A. J. van der, Horst, Cornells Cornelissz. van der, 1934, Horst, H. J. van der, 1937, 182 Horst Jr., Koos van der, 1944, 206 Horst, mr. Vrederick van der, 1934, Horst, Christina van Ruyten- burch Vrouwe van Ter, 1938, 143 Hortense, koningin, 1946147, 22 Hospitaal, militair, 1944, 208 Hotel, café en restaurantbe drijf, vakschool voor 1945, 263 Hotel Central, 1932, 13,1945, 262 Hotel des Galeries, 1934, 171, 1945, 222 Blz. Hope, de heer, 1932, 145 Hopman, Gelis, 1943, 10 Hora Siccama, jhr. J. H„ 1933, 109 Hora Siccama, jhr. W„ 1933, 109 Hordijk, G„ 1931, 198 Horecaf, 1936, 304, 1950, 177 Horlogemakers, 1936, 12, 24, 27, 28, 30, 1941, 129 1941, 129

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1951 | | pagina 161